European Energy har haft et solidt regnskab i Q2 med et EBITDA på DKK 89m sammenlignet med samme periode i 2021 på DKK 52m og et resultat før skat på DKK 47,7m mod DKK 6,7m i 2021. I løbet af første halvår 2022 har koncernen leveret næsten 57% (DKK 573,6m) af forventningen til EBITDA for året og næsten 70% (DKK 514,9m) af forventningen til resultat før skat for 2022.

Selvom energipriserne er på et historisk højt niveau, har den nuværende høje inflation samt andre faktorer medført højere priser på indkøb til fremtidige projekter, hvilket afspejler sig i både anlægs- og finansieringsomkostninger.

– I dette aparte år er vi glade for at kunne præsentere et Q2-resultat, som danner et godt grundlag for at leve op til vores forventninger til 2022-udsigterne, siger Knud Erik Andersen, CEO for European Energy.

– Der er i dag to store tendenser, der forstyrrer energimarkedet. Energipriserne holder sig på et højt niveau, og det samme gør priserne på stål, logistik og solpaneler. Samtidig stiger inflationen og renten. Vi mener, at øgede investeringer i ny vedvarende elproduktion er den bedste og eneste langsigtede løsning til at reducere både energipriser og CO2-udledning. Det er også grunden til, at European Energy fortsat vil bruge alle frie midler til at investere i nye projekter.

Disse disruptors bidrager samtidig til den interesse, som European Energy møder fra partnere over hele verden omkring dets vedvarende energiprojekter.

Stor interesse

Det nyeste forretningsområde, Power-to-X, oplever også en stigende interesse fra samarbejdspartnere. Her har koncernen i løbet af Q2 indgået en ny kontrakt om grøn brint til Esbjerg Havn (DK) og et nyt forskningsprojekt vedrørende grønt flybrændstof.

Der er en konstant interesse for koncernens energiparker, hvilket medfører en stigende nettoværdi for vores aktiver. European Energy følger en strategi om at beholde flere aktiver i koncernen i en længere periode. Derfor har koncernen i løbet af Q2 haft et mindre projektsalg. På projektsiden blev det annonceret i Q2 at opføre den største solpark i Letland til dato i tæt samarbejde med lettiske myndigheder.

De planlagte byggeaktiviteter på forskellige markeder for resten af 2022 vil omfatte nettilslutning af rekordhøje 600+ MW ny vedvarende energikapacitet. Den faktiske nettilslutningsdato for projekterne kan påvirke det endelige årsresultat. Det nuværende outlook omfatter ikke elsalg fra disse nye aktiver. Hvis alle aktiver tilsluttes uden forsinkelser, kan elsalget overstige forventningerne, hvis energipriserne forbliver på det nuværende niveau igennem hele året.

European Energys pipeline steg fra 16 GW I Q2 2021 til 24 GW i Q2 2022. Dette illustrerer koncernens evne til at sikre grunde til nye projekter og viser den store interesse fra eksterne partnere for at forpligte sig til den grønne omstilling.

Den samlede omsætning i koncernen var DKK 2.124m i første halvår 2022 sammenlignet med DKK 283,5m samme periode 2021. Hovedårsagen til stigningen er frasalg af energiparker foretaget i Q1 2022.

Outlook for koncernen i2022 forbliver uændret med et EBITDA på DKK 1.000m og et resultat før skat på DKK 744m. Hvis elpriserne forbliver på nuværende niveau, vil koncernen overveje at beholde e flere aktiver for at styrke IPP-aktiviteten.