I VELTEK Varme arbejdes der for tiden på at få gashybridvarmepumperne tilbage på banen, både i klimadebatten og i de seneste tilskudsordninger, hvor staten nu kun giver tilskud til ”stand alone” varmepumper og ikke til gashybridvarmepumper, som er en sammenbygning af en gaskedel og en varmepumpe med fælles styring.

Veltek uddyber:

Tilskud til gashybridvarmepumper vil således på ingen måde betyde færre varmepumper, men tvært imod flere, hvilket igen ville betyde, at Danmark ville få nemmere ved at indfri målet om 70% CO2-reduktionen i 2030.

Gashybridvarmepumpens styrke er, at den reducerer gasforbruget med 80-90% fra dag ét. Derudover har gashybridvarmepumperne den samfundsmæssige fordel, at de aktivt kan bidrage til sektorkoblingen i den grønne omstilling som Energiaftalen 2018 bygger på. Bygninger med en varmeforsyning fra en gashybridvarmepumpe kan udover energifleksibilitet også tilbyde elnettet flere værdifulde systemydelser som ”Peak Shaving” og frekvensstabilisering, hvilket også kan være en indtægtskilde for bygningsejeren.

Det eneste det vil kræve er, at gashybridvarmepumpernes varmeproduktion styres af en fælles aggregator, som kan tilbyde den samlede elektriske effekt som systemydelse til Energinet. Gashybridvarmepumpen skal derfor ikke ses som et alternativ til elektrificeringen, men et aktivt bidrag til elektrificeringen og en teknologi som kan bidrage med at holde hånden under elektrificeringen.

Baggrunden for, at gashybridvarmepumpen er havnet på P-pladsen, er, at Danmark – tilsyneladende uden skelen til fakta – har besluttet, at elektrisk strøm de facto er grønt og gas de facto er sort. Dette på trods af, at gassen følger i strømmens fodspor og bliver mere og mere grøn, som tiden går. I 2020 har naturgassen bestået af 12% biogas og i 2021 vil den indeholde 20% biogas. Fakta er, at strøm heller ikke 100% grønt i dag. Et andet eksempel på, at Danmark kigger på gassen gennem fortidens briller, er, at vi har konkluderet, at der ikke kan produceres tilstrækkelig med biogas til, at gassen kan blive 100% grøn. I VELTEK Varme mener vi ikke, at denne antagelse er retvisende, fordi muligheder for konvertering/ombygning af ”stand alone” gaskedler til gashybridvarmepumper ikke indgår og ville kunne reducere gasbehovet i en sådan grad, at der vil være tilstrækkelig biogas i forsyningen. Uden gashybridvarmepumpernes positive bidrag, er det korrekt, at der ikke ville være biogas nok med det nuværende gasforbrug, ligesom beslutningen om at udbygge biogasproduktionen i Danmark heller ikke er medregnet i beslutningsgrundlaget.

VELTEK Varme giver ikke op så let

Sektionen har længe arbejdet for, at gashybridvarmepumpeteknologien får en fair behandling som andre teknologier i klimadebatten og ikke bliver dømt ude på baggrund af nogle utidssvarende beslutninger.

Sektionen deler sine synspunkter i artikler og med andre interessenter som f.eks. i ”Styregruppen for Gasstrategiarbejdet”, men også på Christiansborg, selvom det har vist sig meget svært at blive hørt i denne sag.

VELTEK Varme besøgte Venstres Ulla Tørnes (MF) i sommer, som nu aktivt arbejder for at åbne flere døre på Borgen – idet hun selv kan se meningen med gashybridvarmepumpeteknologien.

Der er sikkert flere involverede medlemmer, som til tider rammes af tanken om, at det for nogle organisationer, styrelser og politikere gælder om ikke få for meget faktabaseret viden ind, da det senere hen bliver umuligt at spille kortet; ”havde jeg bare vidst det, så havde vi handlet anderledes, men nu er det desværre for sent”.

Men én ting er sikkert VELTEK Varme giver ikke op så let og lægger op til en time out på nedlukningen af gasnettet til individuel boligopvarmning, så gashybridvarmepumpeteknologien kan få en fair behandling.

Hvis Danmark skal give afkald på en grøn og ægte Smart Grid teknologi, bør vi gøre det med åbne øjne og ikke i skjul bag uvidenhed.