Legatbestyrelsen modtager nu indstillinger til modtagere af Professor P. Ole Fangers Forskningslegat 2021. Legatet uddeles til lovende Ph.d.-studerende ved danske universiteter inden for området energi og indeklima.

Den studerende må ikke have afsluttet sit projekt på uddelingstidspunktet, og legatet skal benyttes til studierejser, studieophold eller anen videreuddannelse inden for et år efter uddelingen. Der uddeles i 2021 én legatportion på kr. 25.000 og er finansieret af Danvak.

Legatet vil blive overrakt på Danvak Dagen den 14. april 2021 I IDA Mødecenter i København, hvor legatmodtageren bidrager med et indlæg om sit forskningsprojekt og efterfølgende formidliger sine forskningsresultater i en artikel i HVAC Magasinet.

Indstillinger skal være Danvaks sekretariat i hænde senest den 21. februar 2021 og kan sendes på mail til info@danvak.dk mærket “Professor Fangers Forskningslegat”.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til genralsekretær Claus Andreasson på telefon 3636 9060 eller ca@danvak.dk

Billedet viser modtager af P. O. Fangers Forskningslegat 2020, Karin Rosenkilde Laursen, og Danvaks bestyrelsesformand, Christina Birgitte Daél.