Medens efterårskoven kan nydes i Danmark offentliggør Danfoss regnskab for første 9 måneder af 2018.

Danfoss vokser og laver flotte økonomiske resultater.

I årets første ni måneder voksede omsætningen med 1,5 mia. til 34 mia. danske kroner. Det er en flot vækst på 5%. Den højere toplinje løftede indtjeningen med 11 %, og  blev forbedret med 350 millioner til 2,8 mia. danske kroner.

Samtidig har koncernen fortsat sine betydelige investeringer i vækstinitiativer og digitalisering, senest med to teknologiopkøb af Artemis Intelligent Power og AXCO-Motors.

”Det stigende fokus på at løse klimaforandringer gør vores energieffektive teknologier mere relevante end nogensinde før. Samtidig efterspørger vores kunder i stigende grad mere intelligente systemer til for eksempel bygninger og supermarkeder, der ved hjælp af vores avancerede digitale løsninger bruger mindre energi og formindsker risikoen for tab af fødevarer,” siger Kim Fausing, koncernchef og CEO

Fremgangen har været bredt funderet, dog primært drevet af høj vækst på de store markeder i Nordamerika, Europa og Kina. Med et højt investeringsniveau i infrastruktur i USA har særligt Danfoss’ nordamerikanske forretning over de seneste kvartaler opbygget et solidt momentum. Især forretningssegmentet Danfoss Power Solutions, der producerer hydraulik, styring og andre digitale løsninger til off-highway-køretøjer, har oplevet en høj efterspørgsel i USA. Opsvinget i den globale økonomi har medført højere råvarepriser, hvilket i kombination med nye toldsatser betyder, at Danfoss også løfter sine priser.

Trods det solide vækst-momentum på tværs af Danfoss indikerer de seneste måneder, at usikkerheden på flere markeder er blevet større som følge af de nuværende geopolitiske forhold, og det begynder at forplante sig som udskydelse af projekter og en afdæmpning i efterspørgslen.

”Alt i alt har vi leveret god vækst i de første ni måneder af 2018, og vi fastholder vores forventninger til året. Men med de skyer, som vi ser i horisonten er sigtbarheden blevet dårligere. Det skyldes primært den tiltagende handelskonflikt mellem USA og Kina og øget usikkerhed flere steder i verden. Men samtidig er de globale megatrends så stærke og relevansen af vores løsninger så stor, at vi fastholder vores langsigtede fokus på at styrke Danfoss, og vi vil fortsat investere i vækstinitiativer og ny teknologi for at skabe det bedst mulige grundlag for vækst fremover.”

Nøgletal fra 1.-3. kvartal 2018:

Danfoss ofentliggør resultaterne i Euros, og så ser det således ud:

  • Omsætningen steg med 5% til 4.569 millioner euro (1.-3. kvartal 2017: 4.367 millioner euro).
  • Resultatet af primær drift (EBIT) steg med 11% til 549 millioner euro (1.-3. kvartal 2017: 493 millioner euro). EBIT-marginen blev 12,0 % (1.-3. kvartal 2017: 11,3 %).
  • Nettoresultatet steg med 15% til 374 millioner euro (1.-3 kvartal 2017: 326 millioner euro).

Forventninger til 2018 fastholdes
Danfoss forventer at fastholde eller udbygge markedsandele og samtidig fastholde en profitabilitet målt som margin på niveau med 2017 efter betydelige investeringer i digitalisering.