Brian Vad Mathiesen.,professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet var en af Folkemødets på Bornholms stærke klimastemmer i Techteltet.

Fjernvarmen er et guldæg, konkluderer han, og han forsætter: “Gennen en række analyser og forskningsprojekter har jeg og mine kollegaer undersøgt, om der er brug for fjernvarme i fremtidens energisystem. Både i Danmark og i Europa.

Den entydige konklusion er, at det bliver dyrere og mindre effektivt, hvis vi ikke har fjernvarme. Historisk har fjernvarmedækningen udviklet sig fra en niche til en teknologi, hvor næsten 70% af alle boliger har fjernvarme. Al den stund at det også giver et mere effektivt system, har det være en samfundsøkonomisk fordel for Danmark. Man skal huske, at i 1980 var over halvdelen af de på daværende tidspunkt godt 2 millioner husstande forsynet via et oliefyr.

I den seneste danske plan for, hvordan vi kommer over på 100% vedvarende energi, Energivision 2050, har vi brugt den store fordel, det er:

  1. at isolere boligmassen
  2. at udvide fjernvarmedækningen på bekostning af naturgas
  3. at sænke temperaturen og udnytte varmepumper, geotermi og overskudsvarme bedre
  4. at tænke energilagring ind i fjernvarmesystemet – en kendt teknologi der er langt billigere end lagring af energi i batterier – også når vi kommer til 2050

Ødelægger vi ejerskabsmodellen og den økonomiske regulering fjerner vi tilliden til den infrastruktur, som forandringerne og de langsigtede investeringer, omstillingen til 100% vedvarende energi skal bygge på.

Sætter vi ikke dette overstyr, men udnytter synergierne mellem energibesparelser, fjernvarme, vindmøller, elnet og energilagring, så kan vi komme omkostningseffektivt over på vedvarende energi.