I dag kommer mere end 61% af fjernvarmen fra vedvarende energi. Den andel kan fjernvarmeselskaberne sagtens øge, sådan at sektoren bliver 100% CO2-neutral i 2030. Det forudsætter imidlertid, at de mange benspænd for fjernvarme fjernes og at sektoren ikke i stedet skal underlægges bureaukratisk regulering.

Dansk Fjernvarme har præsenteret et udspil, der sikrer 100% CO2-neutral fjernvarme i 2030 samtidig med at sektoren fortsat arbejder for billigere regningerne for kunderne og også hjælper særligt elsektoren med elproduktion når vind og sol ikke leverer og opsamler overskuds-el, når der er overproduktion.

Det var med dette forslag under armen, at Dansk Fjernvarme har haft foretræde for Folketingets udvalg for klima, energi og forsyning, hvor foreningen samtidig efterlyste et grønt kasseeftersyn.

– Regeringen og folketinget har fremlagt et ambitiøst mål med 70% reduktion i 2030. Det vil vi meget gerne bidrage til at levere fordi det er i fjernvarmen at både nogle af de billigste reduktioner men også de mest virkningsfulde tiltag skal findes, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, der fortsætter:

—Der er brug for et grønt kasseeftersyn, hvor allerede trufne beslutninger, men også fremtidige, bliver holdt op imod, hvorvidt de bidrager til at indfri de grønne ambitioner.

Statsminister Mette Frederiksen sagde i en tale ved Dansk Industris årsmøde,vil invitere til dialog for at indfri regeringens mål. Det inkluderer energisektoren, der fortsat står overfor en stor omstilling til vedvarende energi.

– Vi vedkender os vores ansvar for at fortsætte ud af det spor, hvor vi leverer grøn og bæredygtig omstilling. Derfor var vores budskab til udvalget også, at når det er sagt, så har Folketinget også et ansvar for at sikre, at vi har rammerne til at indfri deres – og vores egne – ambitioner.

Dansk Fjernvarme var repræsenteret ved direktør Kim Mortensen(til højre på billedet) og økonomisk konsulent Michael Fibiger.