Sidste år i 2021 stod Dansk Fjernvarmes formand, Jesper Frost Rasmussen, på talerstolen til generalforsamling i Dansk Fjernvarme og blæste til kamp for den grønne omstilling. Fjernvarmen skulle ud og erstatte naturgasfyr i hele Danmark, og i den grønne sags tjeneste.

På bare et år er kampen for den grønne omstilling ikke blot blevet tydeligere, den er også blevet accelereret med en krig på europæisk grund i Ukraine. En krig, der betyder udfasning af russisk naturgas i Danmark og mere fjernvarme i Danmark.

– Vi skal have udfaset den russiske gas i vores radiator. Og det haster. Der er vores svar, at hvis – og det er et stort hvis – vi får ændret rammevilkår, så kan vi indenfor 5 år konvertere mindst 260.000 af de 400.000 boliger med naturgas. Det er ambitiøst, det ved vi godt. Og ja, det vil nogle steder give udfordringer. Ikke mindst på grund af kraftigt stigende priser på materialer, håndværkere og andre. Men ikke desto mindre er det en bunden opgave, som vi skal i mål med., fortæller Jesper Frost Rasmussen på talerstolen til Dansk Fjernvarmes generalforsamling 2022.

– Jeg ved godt, at vi i nogle år har sagt, at det haster med at få lavet varmeplaner og rullet fjernvarmen ud. Men nu er det alvor. Det næste halve til hele år kan blive helt afgørende for fremtiden. Ikke bare for boligopvarmningen og den enkelte boligejers komfort, men også indretningen af vores energisystem.

Tempoet på udfasning skal hjælpes på vej
Formanden for fjernvarmeselskabernes brancheforening understregede, at nok ligger der en vigtig opgave i at få gennemført den nødvendige varmeplanlægning lokalt. Men det kommer også til at kræve ændrede rammevilkår fra Christiansborg, hvis vi for alvor skal sætte tempo på at udfase den russiske gas.

– Vi har peget på en række forslag, der vil kunne bidrage til at reducere ventetiden på fjernvarme markant. Det gælder blandt andet at få reduceret den kommunale sagsbehandlingstid ved at ophæve reglerne om godkendelse af fjernvarmeprojekter. Indføre en ’fjernvarme-ja-tak ordning”, og målret puljer til små varmepumper til områder udenfor fjernvarmeområder, siger Jesper Frost Rasmussen, der fortsætter:

– Det vil kunne reducere den tid, det tager at udbygge med grøn fjernvarme markant. Det er det, vi har brug for, og som danskerne har en berettiget forventning om, at vi gør.

Fjernvarmen har gjort det før og kan gøre det igen
Da olien skulle ud af boligerne i slutningen af 80’erne og i starten af 90’erne, konverterede fjernvarmen i Danmark over 400.000 boliger på 10 år, med en rekord på 60.000 boliger i 1992. Det kan fjernvarmen gøre igen, hvis den får lov til det, pointerer formanden i sin beretning. Samtidig er Dansk Fjernvarmes medlemmer også klar til at udfase naturgas i fjernvarmeproduktionen.

– Vi skal fortsat omstille fjernvarmeproduktionen til endnu mere grøn energi. I gennemsnit er fjernvarmeproduktionen i dag på 72 procent vedvarende energi. Og vi skal videre end det. Det gør vi samtidig med, at vi bistår med den afgørende samfundsopgave, det er at få udfaset den russiske gas i vores boligopvarmning, fortæller Jesper Frost Rasmussen.

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for alle landets fjernvarmeselskaber og for en række selskaber, der sammenlagt producerer 40% af den fleksible elproduktion. Organisationen er blevet den primære interessevaretager, når det gælder produktion, distribution og transmission af varme i Danmark.