C40 er et globalt netværk af klimaambiøse byer.

Realdania har støttet C40 siden 2013 og indgik i 2019 et nyt partnerskab med den danske stat om en ny fælles bevilling frem til 2025. Realdanias støtte sker i et partnerskab mellem to andre store filantropiske organisationer: Bloomberg Philanthrophies (US) og Children’s Investment Fund Foundation (UK).

Realdania støtter C40’s kernedrift med ca. 170 mio. kr. i perioden 2020-2025. Den danske stat støtter med yderligere 67 mio. kr. i samme periode, denne støtte er særligt målrettet indsatser i byer i udviklingslande.

C40 er – som nævnt – et globalt netværk af 97 af verdens største og mest klimaambitiøse byer, som samarbejdet om at reducere CO2-udledning og imødegå klimaændringer. C40 arbejder med at udvikle og gennemføre politikker og programmer, der skaber målbare reduktioner i udledningen af drivhusgasser i byerne samt på at finde bæredygtige løsninger på klimaproblemerne.

C40’s medlemsbyer repræsenterer ca. 25 % af klodens BNP og 8 % af verdens befolkning. Langt hovedparten af byerne ligger ved kysten og er derfor samtidig meget udsatte for klimaforandringer.

Udledningen af drivhusgasser fra C40-byerne forventes at falde til under 2 mia. tons årligt i 2030 – eller i gennemsnit fra 5 t CO2-ækvivalenter/indbygger per år til 2,9 t CO2-ækvivalenter/indbygger per år i 2030. C40’s meget ambitiøse målsætning er at gennemføre tiltag, som i 2030 samlet set vil have reduceret CO2-udledningen med 25 mia. tons i forhold til business-as-usual scenariet.

Medlemsbyerne tæller blandt andet: London, Jakarta, Rio de Janeiro, Johannesburg, Melbourne og Ho Chi Minh City.

Hvordan arbejder C40?

C40 indsamler, deler og formidler viden og best practice om, hvordan byerne reducerer CO2-udledning og indgår strategiske partnerskaber mellem byer på tværs af landegrænser.

C40 fremmer proaktiv vidensdeling og udveksling ved at sætte byer, der arbejder med ensartede tekniske, operationelle og politiske forhindringer, sammen i et netværk. Her kan byerne udveksle erfaringer i en serie under-netværk, hvor de kan lære af hinandens gode og dårlige erfaringer.

C40 støtter medlemsbyerne i at gennemføre klimaprojekter ved at tilvejebringe og formidle teknisk bistand, forskning og viden.

C40 samler borgmestre fra byer, som har implementeret klimaforandringsprojekter med påviste høje virkningsgrader. C40 har dermed et indbygget højt involverings- og engagementsniveau blandt medlemsbyerne.