A&O Johansen A/S` regnskab for 3.kvartal 2020 er imponerende flot. 14% højere omsætning, 35 millioner mere på bundlinien og højere forventninger til årets resultat.

Simpelthen flot.

Omsætningen udgør for 3. kvartal 2020 i alt 979,7 mio. kr., hvilket er 102,3 mio. kr. eller knap 12 % højere end i 3. kvartal 2019. I 3. kvartal 2020 var der samme antal arbejdsdage som sidste år.
For 1.-3. kvartal 2020 udgør omsætningen 2.952,3 mio. kr., hvilket er 356,8 mio. kr. eller knap 14 %
højere end i tilsvarende periode sidste år.

I forhold til 2019 er bruttomarginen i 3. kvartal på samme niveau, mens den for 1.-3. kvartal er faldet med 0,8 %-point som følge af øget projektsalg, mere forsigtig indregning af leverandørbonus vedrørende internationale indkøbsforeninger samt lagernedskrivninger.

Resultat før skat 154 millioner

Resultat af primær drift (EBIT) udgør i 3. kvartal 2019 i alt 49,8 mio. kr. og overskudsgraden 5,1 % mod
henholdsvis 40,6 mio. kr. og 4,6 % i 3. kvartal 2019. I 1.-3. kvartal 2020 udviser resultat af primær drift
155,9 mio. kr. og overskudsgraden 5,3 % mod henholdsvis 124,2 mio. kr. og 4,8 % i 2019. Den øgede
indtjeningsmargin er drevet af, at resultateffekten af omsætningsvæksten overstiger forøgelsen i
omkostningsbasen.

Resultat før skat (EBT) i 3. kvartal 2020 på 50,2 mio. kr. er 11,2 mio. kr. højere end i 3. kvartal sidste år.
I 1.-3. kvartal 2019 udgør resultat før skat 154,3 mio. kr., hvilket er 35,0 mio. kr. højere end sidste år.

Højere forventninger

Som følge af den højere omsætning og indtjening i 3. kvartal og oktober end forudset øger AO
forventningerne til årets resultat før skat fra 185-200 mio. kr., som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 7-
2020 den 6. august 2020, til 210-220 mio. kr.