Flot kraftvarmedag på Sabroe kro

Af civilingeniør Per Rasmussen

 

Hotel Sabro kro uden for Aarhus lagde rammerne til foreningen Danske Kraftvarmeværkers ”såkaldte kraftvarmedag”.

Det blev et flot arrangement med ca. 200 deltagere, spændende foredrag og med ca. 25 udstillere på de opstillede træfpunkter.

Sabro kro er et godt sted, at holde denne type arrangementer. Tæt på Aarhus og med de helt rigtige rammer, der gjorde dagen hyggelig og med et arrangement, som forløb perfekt.

Foreningen og politik

Medlemmerne i Danske Kraftvarmeværkers forening er primært decentrale kraftvarmeværker med el- eller fjernvarmeproduktion baseret på kul, olie, gas eller biogas.  Og enhver decentral producent kan søge medlemskab af Foreningen.

Foreningen har små hundrede medlemmer, og har på imponerende vis forstået at gøre sig lydhør i branchen ved at få relevante politikere i tale, således at de udfordringer, som medlemmerne møder i dagligdagen kommer på den politiske dagsorden.

Og kraftvarmedagen på Sabro kro var ingen undtagelse. På generalforsamlingen fik bestyrelsen forklaret den bekymring, som medlemmerne har ved grundbeløbets ophør ved udgangen af 2018. Og som bestyrelsen fremførte i deres beretning vedrørende grundbeløbets bortfald: ”har vi i foreningen gennem adskillige år nævnt problemet, så politikerne har haft rig mulighed for at finde en løsning. Men årene er gået og intet er sket”.

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt var senere på dagen på talerstolen, og fik fortalt om vigtigheden i brede politiske aftaler på energiområdet. ”Det sikrer stabilitet og tid til omstilling i energisektoren”, fastslog ministeren.

Og den efterfølgende spørgerunde viste engageret en minister, der stillede op og beredvilligt svarede på de mange spørgsmål fra salen. En god debat, hvor der blev spurgt direkte, og hvor der blev svaret direkte og uden omsvøb.

Afskedsreception

I forbindelse med kraftvarmedagen blev der taget afsked med en af branchens personligheder. Egon Bomholdt har rundet de 70 år, og har valgt at gå på pension.

Han har været ansvarlig for den daglige administration gennem 17 år, han har været ansvarlig for afholdelse af foreningens kraftvarmedag og foreningens årlige energikonference på Christiansborg.