Drivkraft Danmark ser frem til at deltage i klimapartnerskaberne, og vil især have fokus på udbud og efterspørgsel og hvordan vi får energien fra systemerne og over i transportsektoren. Det kræver effektiv distribution og produkter, der rent faktisk kan bruges og efterspørges af forbrugere og erhverv, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling.

Regeringen har nedsat i alt 13 klimapartnerskaber, som skal give deres bud på, hvordan netop deres sektor kan bidrage til målsætningen om 70 % CO2-reduktion i 2030. Drivkraft Danmark er inviteret til at deltage i partnerskaberne ”Energi- og forsyningssektoren” og ”Landtransport og logistik”.

Den kommende klimalov forventes vedtaget inden længe og med den også målet om 70 % CO2-reduktion i 2030. Der er bred enighed om, at det er et ambitiøst mål, hvor alle må i arbejdstøjet for at nå det. ​Derfor er det positivt, at regeringen har inviteret erhvervslivet til et tæt samarbejde, da det er helt afgørende at få markedsgjort den grønne omstilling. Udbud og efterspørgsel, og spørgsmålet om, hvordan vi får energien fra systemerne og over i transportsektoren, skal tænkes ind i arbejdet i klimapartnerskaberne. Det kræver effektiv distribution og produkter, der rent faktisk kan bruges og efterspørges af forbrugere og erhverv, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling.

Drivkraft Danmark  siger, at de naturligvis vil bruge anledningen til at fremføre branchens plan 2050 der viser, hvordan en samlet branche kan løfte opgaven.

Og fortsætter: “Som leverandører af 99 % energien til vejtransporten har vi en særlig rolle og ansvar for at holde hjulene i gang og samtidig sikre, at den grønne omstilling for alvor flytter ud på vejen. I strategien lægger vi op til, at politiske krav om CO2-reduktioner går hånd i hånd med forskning og udvikling. Strategien udstikker de overordnede rammer for, hvordan transporten bliver CO2-neutral og understøtter samtidig dansk konkurrenceevne, arbejdspladser og eksportmuligheder. Det er rigtig godt udgangspunkt, når samarbejdet i klimapartnerskaberne for alvor begynder. ​

Drivkraft Danmark ser frem til et godt samarbejde, og vi glæder os netop over bredden i partnerskaberne, da vi da vi tror på, at vi bedst kommer i mål, hvis alle arbejder sammen og bidrager til fælles løsninger. Der er behov for, at alle løsningsforslag kommer i spil, og at der ses på de barrierer, virksomhederne møder på vejen mod den grønne omstilling. Klimapartnerskaberne er gensidige og det kræver, at erhvervsliv, organisationerne og regeringen hver især giver og tager for at nå målet om 70 % CO2-reduktion.