Installatørforeningen Tekniq mener, at det nye politiske energiforlig er godt og grønt, men de mener også, at der mangler fokus på energibesparelser.

Dagens VVS har tidligere rost visionerne i energiforliget, men må give Tekniq ret.

Netop energibesparelser har et stort potentiale.

Aftalen sikrer blandt andet, at der opføres tre nye havvindmølleparker, øgede midler til forskning, og at der oprettes en pulje på 500 mio. kr. til energieffektiviseringer. Heraf er de 200 mio. afsat til energibesparelser i bygninger.

”Det er et løft i forhold til regeringens oprindelige udspil. Men der er fortsat tale om en nedprioritering af energispareindsatsen i Danmark, og det beklager vi,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i Tekniq.

Omkring 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug anvendes i dag i bygningerne. Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut er det muligt at spare en tredjedel af varmeforbruget i bygninger ved at energieffektivisere, men det sker ikke af sig selv.

”Energiforbruget i Danmark vil stige de kommende år – blandt andet på grund af de nye datacentre. Og det koster penge at producere energi, uanset om det kommer fra olie eller vind. Derfor er der både grøn og økonomisk fornuft i at øge indsatsen for at energieffektivisere bygningerne i Danmark,” siger Niels Jørgen Hansen.

I aftalen skal de 200 mio. kr. til energibesparelser i bygninger udmøntes via udbud. I den forbindelse opfordrer Niels Jørgen Hansen til en åben og fri konkurrence, hvor alle aktører inviteres med, så man opnår de bedste energibesparelser til den laveste pris.