Energistyrelsen har lige offentliggjort den engelske oversættelse af Basisfremskrivning 2018. Og den er allerede ved offentliggørelsen forældet.

Den bygger på den politik, som eksisterede på offentliggørelsen af den danske udgave., nemlig den 13.april 2018. Og siden er der lavet en helt ny energiaftale.

13.april -udgaven blev blandt andet brugt i forbindelse med forberedelsen af den nye Energiaftale, der blev indgået den 29. juni 2018.

Basisfremskrivningen er en opdateret fremskrivning af Danmarks energiforbrug, energiproduktion og udledning af drivhusgasser frem mod 2030. I fremskrivningen indgår den forventede effekt af eksisterende tiltag og politik på offentliggørelsestidspunktet.

Effekterne af energiaftalen 29.juni 2018 indregnes først i næste års Basisfremskrivning, siger Energistyrelsen. Basisfremskrivning 2018, og den engelske oversættelse, viser således, hvordan udviklingen forventeligt forløber før initiativerne i den nye Energiaftale indregnes.

Den engelske udgave hedder “Denmark’s Energy and Climate Outlook 2018 – Baseline Scenario Projection Towards 2030 With Existing Measures (Frozen Policy)”.

Den kan bruges overfor internationale partnere, men husk at den ikke tager højde for den nye energiaftale.

Den er allerede forældet.