På de netop overståede generalforsamlinger var der formandsskifter i både Danvak VVS teknisk forening og i IDA HVAC.

Christina B. Dahl afløser Lars Sønderby Nielsen som formand for VVS teknisk Forening. Det er en faglig kompetent formand, som sætter sig i formandstolen. Hun er bredt teknisk funderet og har et godt netværk i branchen. Og det sammenholdt med flere år i bestyrelsen for Danvak tegner til at den gode udvikling som Danvak er inde i sikres i årene fremover.

Imponerende. Det er beskrivelsen af Lars Nielsens periode for Danvak gennem de seneste 4 år. Der har været udfordringer, og de er blevet løst fortrinligt.

Sekretariatet er blevet styrket med nye ansigter, der er kommet flere spændende tilbud til medlemmer og i 2016 blev HVAC-verdenskongressen i Ålborg en stor dansk succes.

Den anden bestyrelse i Danvak-familien IDA-HVAC har også fået ny formand.

Det er Ingeniør Stig P. Birkemose, som afløser Jørn Flohr Schulz

Stig Birkemose, der er 34 år, er til daglig projektkoordinator i Cowi, og har også i flere år været med i Danvaks bestyrelser. Også han er godt rustet til at kunne forsætte Danvaks udvikling, og på samme gode måde som Jørn Schulz har gjort det varetage ingeniørforeningens interesser gennem Danvaks mange spændende tilbud.

Ordet imponerende blev brugt om Lars Nielsens formands periode. Det samme ord kan bruges om Jørn Schultz formandsperiode. Han har i samspillet med Lars Nielsen sikret udviklingen og fået Danvak-skuden på rette kurs.