Mere grøn fjernvarme og en udfasning af russisk naturgas. Det er nogle af målene med ’Klimaaftalen om grøn strøm og varme 2022 – Et grønnere og sikrere Danmark’, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i juni, samt en aftale indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Ejerkommunerne og Fors A/S er godt i gang med at skabe et samlet overblik over, hvem der får mulighed for fjernvarme. Kommunerne skal nemlig inden udgangen af 2022 sende besked til kommunens borgere, om de har mulighed for fjernvarme eller ej.

– Der er tale om nogle politiske initiativer, som skal være med til at understøtte den grønne omstilling, som vi arbejder med hver eneste dag i Fors A/S. Vi leverer allerede fjernvarme til en række boligområder, og vi mærker i øjeblikket en massiv efterspørgsel på netop denne opvarmningsform, siger kundedirektør Rikke Saltoft.

Målet med de politiske aftaler er blandt andet, at fjernvarme skal være udrullet til alle relevante områder, der i øjeblikket er forsynet med gas, i 2028.

– Vi ser meget frem til at være med til at understøtte dette ambitiøse mål. Både af hensyn til den grønne omstilling og af hensyn til de kunder, som netop nu beklageligvis oplever store stigninger på deres gasregning, siger Rikke Saltoft, der dog også ser en udfordring i at indfri de høje ambitioner.

– Det er jo alle kommuner og forsyningsselskaber landet over, som har fået samme opgave, der skal indfries på samme tidspunkt. Det betyder, at vi kommer til at trække på den samme arbejdskraft og de samme ressourcer, og det kan ende med at blive vores største ’flaskehals’ i bestræbelserne på at nå i mål til tiden, siger kundedirektøren og tilføjer:

– Vi og vores kolleger oplever også øgede priser fra leverandører og entreprenører – sådan er det jo med udbud og efterspørgsel. De højere priser kan måske gøre projekter urentable.