Normalt har Dagens VVS rost vores Energiminister Lars Chr. Lilleholt for at være både visionær og alligevel med benene på jorden.

Men nu er der nogen, som har “påduttet” ham en besynderlig udtalelse. Det er foruroligende. Baggrunden er den nye offentliggjorte rapport om den globale opvarmning.

Den nye rapport fra IPCC er et videnskabeligt indspark til de internationale klimaforhandlinger og redegør for den betydning, det har for klimaet, om vi ender med en temperaturstigning på 1,5°C eller 2°C inden udgangen af århundredet.

Altså en rapport om temperaturstigninger på 1,5 C eller 2 C.

Og så kommenterer Lars Chr.Lilleholt på en udmærket måde dette, men lige pludselig taler han op plus 3 grader. Altså stort set det dobbelte af den offentliggjorte rapport.

Han siger.

” Regeringen arbejder målrettet på at skubbe på det internationale samfund for at å klimaambitionerne i vejret – en 3oC stigning må ikke ske. Vi skal have alle til at tage et fælles ansvar for, at vi får mindsket de efterhånden meget synlige konsekvenser, som klimaforandringerne har rundt om på kloden. Vi presser på i EU og i vores internationale samarbejde, og vi kommer til at presse på ved COP 24 i Polen til december, så hele FN tager fælles ansvar”.

Hvorfor går du så langt ud som 3 grader, hr. Energiminister. Hold dig til de offentliggjorte tal og kommenter på dem.

Det har du retfærdigvis også gjort andet steds i din udmelding, og det er fornuftigt at hold sig til de 1,5 og/eller 2 graders stigning. Her er det fornuftige, som Energiministeren siger:

”Nu kender vi resultaterne af IPCC`s rapport, og de understreger behovet for, at udviklingen af radikale grønne teknologier og ændringer i vores måde at leve på her på jorden vil være bydende nødvendige for at reducere klimaforandringerne. Det skal gå hurtigt, og det kræver politisk mandshjerte og vovemod. Og her er Danmark klar til at være med helt fremme”, fastslår vores energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Regeringen lancerer senere på ugen sit klima- og luftudspil, hvor man vil lancere en række politiske tiltag, der skal sigte mod, at Danmark skal være en klimaneutral nation i 2050.

1,5°C kræver øget indsats

Rapporten slår fast, at det har stor betydning for omfanget af klimaforandringerne, om temperaturstigningen bliver på 1,5°C eller 2°C. For eksempel er stigningen i havniveau 10 cm mindre ved 1,5°C i forhold til 2°C global opvarmning. Ligeledes forventer forskerne et isfrit hav i Arktis om sommeren en gang pr. århundrede ved 1,5°C og mindst 1 gang pr. årti ved 2°C.

Om IPCC rapporten

Over 200 forfattere har gennemgået og sammenstillet information fra 6000 forskningsartikler i rapportens 800 sider. Rapporten har i to omgange været i høring blandt eksperter, og forfatterne har forholdt sig til 42.000 kommentarer.

Rapporten blev endeligt godkendt efter en uges møde i Sydkorea med regeringsrepræsentanter fra op mod 195 lande. Danmark blev repræsenteret af to medarbejdere fra DMI. På mødet sikrede hovedforfatterne og regeringsrepræsentanter i fælleskab, at rapportens sammendrag til beslutningstagere er forståeligt, relevant og er fagligt korrekt.

Den lange og grundige proces sikrer rapporten stor troværdighed og giver den en væsentlig rolle, når verdens lande senere på året fortsætter de internationale klimaforhandlinger.

Læs hele rapporten på IPCC’s hjemmeside: http://www.ipcc.ch/.