Vi bliver tit spurgt, hvordan går det i branchen.

Rørforeningen udgiver måske de mest sigende branchetal.

Sidste år 2017 steg omsætningen med 4,83% i forhold til 2016. I årets første 3 måneder er stigningen gået i stå. Situationen er stort set status quo.

De reelle tal for 1.kvartal 2018 og 2017 er helt ens på milliarderne, nemlig 2.

Helt ens på millionerne, nemlig 69.

Kun på tusinder er der lidt forskel, svarende til et minus på 187.000 eller – 0,01%. Omsætningen 1.kvartal 2018 blev på 2.069.186.000.

Varme er gået frem med 4,6% og rør er gået tilbage med 2,5%.