Fremtidens avancerede teknologier som fx droner, digitalisering, sensorer eller øget automatisering har holdt sit indtog hos danske varmeværker, elforsyningsselskaber og vandforsyning. Samtidig planlægger en stor del af forsyningsvirksomhederne at investere mere i avanceret teknologi i fremtiden. Det viser en rundspørge, Forsyning 4.0 – Ny teknologi i danske forsyningsvirksomheder, fra Teknologisk Institut.

– Funktionerne for disse teknologier er forskellige, men fælles for dem er, at anvendelsen af de avancerende teknologier bidrager til at skåne miljøet, mens de forbedrer medarbejdernes arbejdsliv, og bidrager til en øget produktivitet til glæde for samfundet, siger direktør Sune Dowler Nygaard, Teknologisk Institut.

Forventer flere investeringer
I undersøgelsen svare tre ud af fire forsyningsvirksomheder, at de allerede nu anvender avancerede teknologier. Det drejer sig om brug af droner (23 procent), sensorer (20 procent) øget digitalisering (20 procent) kamerateknologi (16 procent) og nem adgang til data (14 procent). Samtidig forventer næsten halvdelen, 47 procent, at de kommer til at investere mere i avanceret teknologi de kommende fire til fem år end i de foregående år. Det drejer sig især om øget digitalisering, automatisering og brug af sensorer og kamerateknologi.

– Det er især ny avanceret teknologi, som bruges til at overvåge produktionen og teknologi som hjælper til at udnytte tilgængelige ressourcer bedst muligt. F.eks. har Teknologisk Institut pt. til opgave at udvikle nye sensorer der kan identificere fjernvarmerør uden indhold af den miljøskadelige CFC-gas. Dette sikrer en klimavenlig håndtering af fjernvarmerørene, hvor de CFC-holdige rør sorteres fra, mens resten kan genanvendes til glæde for miljøet siger Sune Dowler Nygaard.

Om undersøgelsen
Teknologisk Institut har i perioden 14. februar 2018 til 1. marts 2018 med hjælp fra Jysk Analyse interviewet 69 ledere i danske forsyningsvirksomheder om deres brug af avanceret teknologi i produktionen