Fabrikantforeningen, VELTEK skal imødekomme medlemmernes omstillingsudfordringer, men også løfte kompetencerne i resten af værdikæden, lyder det blandt andet fra VELTEKs formand, Allan Andreasen, der også gør sig tanker om VELTEK-medlemmernes rolle i værdikæden og fremtiden for foreningen.

Elektronik og intelligens integreres i stigende grad i komponenterne, og de tekniske brancher er som altid under forandring. Eneste forskel er, at udviklingen i dag går hurtigere end før, og det mærkes hos medlemmerne af VELTEK, der er beskæftiget inden for el-, vvs-, varme- og ventilationsbranchen.

Den digitale udvikling og det øgede fokus på at spare på vores ressourcer nødvendiggør og udfordrer hele tiden medlemmerne i at omstille sig yderligere, men netop her er der store potentialer at hente ifølge VELTEK formand, Allan Andreasen.

Ny formand havde stort ønske om at bidrage til branchen

Allan Andreasen, 61 år og Forretningsdirektør hos ABB, overtog den 1. september i år formandsposten i VELTEK efter Claus Witt, tidligere administrerende direktør for Grundfos DK.

Med sig i bagagen har Allan en uddannelse som elektromekaniker og svagstrømsingeniør og har mere end 30 års erfaring i elbranchen. Allan har haft et samarbejde med VELTEK (dengang FAFGE) siden 1984, hvor VELTEKs markedsstatistik  inden for PLC’er (Programmable Logic Controller) blev etableret, og indtrådte i 2015 i VELTEKs hovedbestyrelse.

– Både da jeg i 2015 indtrådte i bestyrelsen og i efteråret valgte at overtage efter Claus Witt, skyldtes det en personlig lyst til at give noget af min erfaring tilbage til branchen og ikke blot kigge på egen forretning. Nu havde jeg været i branchen i mange år og kunne samtidig se, hvordan mange af mine kollegaer i branchen valgte at støtte op om VELTEK, og det ville jeg  også, siger Allan Andreasen.

Tekniske producenter og leverandører skal påvirke hele værdikæden

Mange af VELTEKs medlemmer på tværs af fagområder yder allerede i dag en stor indsats for at uddanne og løfte kompetencerne i de øvrige led af værdikæden, men VELTEK og VELTEKs medlemmer skal i højere grad fremover påvirke kompetenceniveauet, hvis forbrugerne og samfundet skal have gavn af de nye teknologiers potentialer.

– Jeg mener helt klart, at vi som forening, men også som enkelt producent eller leverandør af tekniske installationer, har et særligt ansvar for at løfte kompetencerne i hele værdikæden. Vi skal være med til at drive den teknologiske udvikling, især i installations-, montør- og rådgiverleddet bør vi bidrage til løbende opkvalificering, således at de tager de nyeste teknologier til sig, og får dem ud til slutbrugerne.

Allan nævner her ETIM (European Technical Information Model) og BIM (Building Information Modelling) som eksempler, hvor VELTEKs medlemmer aktivt påtager sig en rolle i forhold til at digitalisere, standardisere og øge kvaliteten af produktdata og i sidste ende gøre disse lettere tilgængeligt og mere overskueligt for resten af værdikæden.

Men også allerede i uddannelsesledet skal VELTEK og medlemmerne være proaktive:

– Vi ser i dag, hvordan flere af vores medlemmer skaber værdi for dem selv og for hele branchen ved at stille deres produkter til rådighed for uddannelsesinstitutionerne og de studerende således, at de studerende allerede under uddannelsen kommer i berøring med de nyeste teknologier og tager deres viden med sig ud på arbejdsmarkedet. Tiltag som medlemmerne bør prioritere, og som VELTEK i fremtiden vil støtte op om endnu mere, udtaler Allan Andreasen.

Og på grund af den eksponentielt stigende digitale udvikling bliver der behov for nye kompetencer:

– Den største udfordring for branchen bliver i fremtiden at skulle tilpasse sig yderligere til den digitale udvikling. VELTEK vil bidrage til at imødekomme medlemmernes udfordringer, men branchen skal også sikre sig de nødvendige kompetencer for at kunne håndtere den. Det samme gælder håndteringen af markedets stigende efterspørgsel efter energieffektive og energibesparende produkter, som netop kræver nytænkning, kreativitet og innovation fra samtlige af branchens parter.

Energibesparelser betyder rigtig meget for VELTEK

VELTEKs medlemmer er drevet af, at deres produkter skal være energibesparende, og hver gang de laver et nyt vvs-, varme-, el- eller ventilationsprodukt, er det med til at spare energi og/eller ressourcer i samfundet. Derfor ærgrer det VELTEKs formand, at energibesparelser fik en mindre rolle i sommerens energiforlig.

– VELTEKs medlemmer er meget bevidste om det ansvar, de har i omstillingen til grøn energi. 40 procent af energiforbruget i Danmark bruges i bygninger, og i industrien går en stor del af energiforbruget alene til motordrift. Alene på de områder kan VELTEKs medlemmer bidrage meget til samfundets reduktion af fossile brændstoffer, og derfor ærgrer det VELTEK, at energibesparelser ikke bliver prioriteret i klimaindsatsen, udtaler Allan Andreasen.

Men dermed ikke sagt, at VELTEK fortsat ikke vil arbejde for at få de tekniske installationer prioriteret hos myndigheder og politikere:

– VELTEK skal fortsat søge indflydelse på reguleringen af bygningsreglementet med henblik på at få de tekniske installationers potentialer og muligheder nedskrevet i lovteksten således, at bygningernes generelle tekniske niveau bliver højnet. Dette samtidig med, at vi i fremtiden ønsker at påvirke de politiske agendaer i forhold til klima og miljø i højere grad, end vi har gjort før.

Fundamentet for VELTEK er lagt – nu skal foreningen videre

VELTEK har de seneste to år arbejdet hårdt for at styrke foreningen gennem fusionen med Dansk Ventilation (nu VELTEK Ventilation) i 2017 og oprettelsen af VELTEK Varme i 2018. Med de to faglige sektioner på plads, der har gjort, at VELTEK nu dækker samtlige tekniske områder inden for byggeriets fire vægge, er tiden nu kommet til at se fremad:

– VELTEK har stor en teknisk viden, erfaring og netværk. Det gælder både hos medlemmerne og i sekretariatet. Med ventilation og varme på plads i foreningen har vi nu en solid og slagkraftig base, og tiden er derfor inde til at tage skridtet videre, siger Allan og fortsætter:

– Derfor afholder VELTEKs hovedbestyrelse et strategimøde i december, hvor foreningens fremtidige retning de næste år skal fastlægges, og sekretariatets mandat til at kunne få strategien udført skal vedtages. VELTEK har hele tiden fuldt med tiden og udviklet sig, og det skal VELTEK også gøre i de kommende år som brancheorganisation, så vi forbliver en markant stemme i den branchepolitiske debat og kan hjælpe medlemmerne med at drive virksomhed i Danmark, slutter Allan Andreasen.