2030 klimamål og stort fokus på forurening fra bynære byggepladser gør det nødvendigt at kigge på grøn omstilling i bygge- og anlægsbranchen. Et nyt projekt med Teknologisk Institut og Per Aarsleff A/S i spidsen, kaldet Fremtidens grønne byggeplads skal i løbet af de næste tre år undersøge effekten af forskellige tiltag. Projektet er støttet af Miljøstyrelsens MUDP-program og er et fyrtårnsprojekt.

Grønne tiltag
– Vi ønsker at give branchen evidens for, hvilke grønne tiltag der giver mest klima- og miljøeffekt for pengene. Vi afprøver derfor en række alternative drivmidler og andre teknologier til at reducere energiforbruget på byggepladsen. Dermed får branchen et bedre grundlag for at træffe beslutninger for den grønne omstilling, siger Lars Overgaard, projektleder, Teknologisk Institut.

I forhold til entreprenørmaskiner forklarer han desuden, at nogle vil blive konverteret til el, andre vil køre på alternative brændstoffer som GTL og HVO ligesom et par specialmaskiner vil få sat partikelfilter og SCR- katalysator på.

Et netværk af sensorer skal måle før og eftervirkningerne af disse initiativer. Sensorerne vil konstant overvåge luftkvalitet og støj. Desuden vil kørselsmønster og forurening også blive overvåget for hver enkelt maskine.

Byggeplads bliver et udstillingsvindue
Per Aarsleff A/S deltager i projektet med én eller flere byggepladser, som endnu ikke er valgt. Byggepladsen bliver et udstillingsvindue for, hvad man kan opnå af primært CO2 reduktioner men også reduktioner af støv og støj med maskiner, materiel og mandskab.

– Vores byggepladser ligger ofte i tæt bymæssig bebyggelse. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi minimerer vores påvirkning af miljøet. Projektet vil give os et billede af, hvad vi kan gøre for at reducere emissioner ved fx at anvende eldrevne køretøjer i stedet for diesel og ændre vores adfærd ved fx at reducere kørslen på pladsen,” siger Lars Dithmer, bæredygtighedschef hos Per Aarsleff A/S.

Han uddyber, at virksomheden også vil involvere medarbejderne på den/de byggepladser, som deltager i projektet og give dem en forståelse af, hvordan deres adfærd påvirker emissioner.

Kørsel og energiforbrug minimeres
Aarhus Universitet har til opgave at se på logistikken på byggepladsen og vurdere, hvor kørsel og energiforbrug kan minimeres.

– Vha. sensorteknologi og lokationsdata kan vi udvikle et heat map over, hvor f.eks. en gummiged har kørt, hvad den laver og hvor meget det koster i udledning af partikler og CO2, forklarer Søren Wandahl, ingeniørdocent, Aarhus Universitet.

Målsætningen er at skabe en såkaldt digital tvilling som dokumenterer nuværende kørsel og hvor det er muligt at se, hvordan fx mindre tomgangskørsel vil påvirke emissioner og CO2.

– Ud fra modellen kommer vi med forslag til, hvordan logistik og bedre planlægning kan reducere kørsel og dermed emissioner. Ud fra tidligere analyser forudser vi, at kørslen på pladsen kan reduceres med 10-20 procent, siger Søren Wandahl, Aarhus Universitet.

Solceller og varmepumper integreres
Et yderligere initiativ er en smart energiinfrastruktur med solceller og varmepumper på skurvognene suppleret med et energilager til udjævning af belastning. Teknologisk Institut vil afdække og analysere elforbruget for at identificere mulige energibesparelser og øget fleksibilitet.

Aarsleff-koncernen har en vision om at bidrage til fremtidens bæredygtige samfund og oplever også, at flere og flere kunder kræver byggepladser, som er så bæredygtige som muligt.

– Vi ønsker, at vores konklusioner i projektet skal give inspiration til alle byggepladser for, hvordan vi nedbringer emissioner og reducerer CO2. Nu får vi brugbare fakta, som viser os og branchen, hvilke tiltag der vil give størst værdi for vores miljø og klima, siger Lars Dithmer, Per Aarsleff A/S.

Fakta om projektet:
Deltagere: Per Aarsleff A/S, Airlabs Denmark, Alumichem A/S, Purefi A/S, Katzenmark, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, Volvo Entreprenørmaskiner og Teknologisk Institut.

Varighed: Januar 2021 – December 2024