Et af Nordeuropas største, grønne smart city projekter løber i øjeblikket af stablen i Aarhus. Her monteres solceller med 3 gange så megen energi-produktion og batterier med ekstra lager.

Spændende og nytænkende

Det foregår i Trigeparken nord for Aarhus. Gemt bag stilladser finder en gennemgribende renovering sted, som giver de seks blokke et kæmpeløft både arkitektonisk og energimæssigt. Samtidig er boligblokkene en del af det omfattende, EU-støttede klimaprojekt READY.

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve grønne teknologier og sætte nye klimavenlige standarder i samarbejde mellem kommunen, Boligforeningen Ringgården, Aarhus Universitet og en række private virksomheder.

”READY rummer et helt unikt partnerskab, hvor både private og offentlige aktører og uddannelsesinstitutioner er gået sammen om at skabe en bæredygtig fremtid for Aarhus Kommune. Den type samarbejde er en forudsætning for den grønne omstilling og for, at vi som by kan nå vores fælles klimamål og gøre klar til en fremtid med 100% vedvarende energi,” udtaler Bünyamin Simsek, Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

FREMTIDENS VARME- OG ELPRODUKTION FOREGÅR LOKALT

Som et led i READY-projektet bliver de tre af Ringgårdens seks boligblokke på Trige Parkvej i øjeblikket udstyret med en helt særlig energiløsning i form af en ny type solcelleanlæg, som kan producere ca. tre gange så meget energi som traditionelle solceller.

Senere bliver en gavl ved ankomsten til bebyggelsen udstyret med solceller, hvilket vil skabe en signalværdi udadtil.

Hvor traditionelle solcelleanlæg kun kan optage cirka 20 procent af solens kraft, kan de nyudviklede solceller optage op til 90 procent. Derudover er der i forbindelse med READY udviklet en helt ny batteriløsning, som adresserer udfordringerne i forhold til forbrug og kapacitet, påpeger Reto Michael Hummelshøj, der er projektleder for READY i COWI.

”Typisk foregår den største energiproduktion midt på dagen, hvor folk ikke er hjemme, og behovet er lille. Derfor har vi, i samarbejde med virksomheden Lithium Balance, udviklet et smart batterilager, som kan lagre overskudsenergien, så den er tilgængelig, når beboerne kommer hjem og har brug for el og varme. På den måde skaber vi en sammenhæng mellem produktion og forbrug og gør det muligt for boligblokkene i vid udstrækning at være selvforsynende med grøn energi,” forklarer han.

Det smarte batterilager opsættes i en selvstændig bygning i løbet af foråret.

BOLIGFORENINGER SKAL BANE VEJEN FOR EN GRØN FREMTID

Almene boliger rummer store potentialer i den grønne omstilling, og derfor spiller boligforeningerne landet over en central rolle i forhold til at få implementeret bæredygtige løsninger og afprøve nye energitiltag.

”Vi har i mange år været med til at åbne dørene for en innovativ udvikling ved at lægge ryg til konkrete tiltag i form af energirenoveringer og nye energiløsninger, som også har globalt perspektiv,” fortæller Ringgårdens direktør Palle Jørgensen.

”Det har vi haft gode erfaringer med fra andre EU-projekter, vi har deltaget i inden for nybyggeri, bæredygtighed og brugeradfærd. Det giver os ilt til at udvikle os og prøve nye løsninger af. For beboerne på Trige Parkvej betyder renoveringen i sig selv, at udgifterne til energi bliver markant lavere end tidligere. Hertil kommer så READY som en ekstragevinst. Vi forventer, at solcelleanlægget både vil bidrage med strøm til de enkelte boliger udover strøm til fællesarealer og vaskerier.”

Trigeparken er første skridt i READYs energirenovering af almene boliger. Til foråret tages de næste skridt, dels i forbindelse med renoveringen af Ringgårdens afdeling i Herredsvang i Aarhus Vest, dels ved renoveringen af Ringgårdens kontorbygning i Dybedalen, Aarhus Vest.

OM PROJEKTET READY

Aarhus Kommune har en ambition om at gå foran i den grønne omstilling og blive CO₂ neutral i 2030 for derved bidrage til at gøre de globale klimamål til en realitet. Derfor er Aarhus gået med i smart city projektet READY, som blev søsat i 2014. Med et EU-tilskud på cirka 143 millioner kroner og energieffektivisering for øje skal projektet gøre byerne til aktive medspillere i den grønne omstilling.

READY står for Resource Efficient cities implementing Advanced smart citY solutions og bygger videre på en række energiprojekter i Aarhus og tester en bred vifte af nye, vedvarende og energireducerende teknologier, der tænkes sammen på tværs af byen ved hjælp af smart styring og lagring af energi.

Projektet er koordineret af COWI A/S og samler mere end 20 partnere fra fem forskellige lande, herunder Danmark, Sverige, Østrig, Frankrig og Litauen. Sammen med Växjö i Sverige er Aarhus demonstrationsby for de løsninger, som udvikles i forbindelse med projektet.

I Aarhus er der tale om 10 partnere:
1. COWI A/S
2. Aarhus Kommune, herunder AffaldVarme Aarhus (AVA)
3. Aarhus Universitet
4. Boligforeningen Ringgården
5. Kamstrup A/S
6. Racell Saphire Aps
7. Danfoss A/S
8. Lithium Balance A/S
9. Dansk Fjernvarme
10. E.ON Danmark A/S