Det går godt i installationsbranchen, hvor aktiviteten stiger, samtidig med at virksomhederne ansætter flere medarbejdere. Ifølge en ny arbejdskraftundersøgelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne, som netop er blevet offentliggjort, er der fortsat kamp om den kvalificerede arbejdskraft i branchen, men der er stadig langt til flaskehalsproblemerne under den foregående højkonjunktur i 2007.

”Vi ser, at virksomhederne trods en meget lav arbejdsløshed i branchen stadig er i stand til at skaffe medarbejdere. Men det er svært, og virksomhederne må i stigende grad gå nye veje for at sikre den nødvendige arbejdsstyrke,” siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Helt nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 1. kvartal af 2019 var 47.275 beskæftigede i installationsbranchen – en stigning på to procent i forhold til samme periode året før. Samtidig viser arbejdskraftundersøgelsen, at 24 procent af landets installationsvirksomheder forgæves forsøgte at rekruttere arbejdskraft i april 2019, hvilket er stort set de samme tal som året før.

”Det forstærker billedet af en dynamisk branche, hvor arbejdskraften flytter sig. 29 procent af installationsvirksomhederne har rekrutteret arbejdskraft i april 2019, mens kun 15 procent har afskediget medarbejdere. Det viser bare, at virksomhederne formår at løse arbejdskraftudfordringerne i takt med den stigende aktivitet,” siger Tina Voldby.

Det betyder dog ikke, at manglen på arbejdskraft er uden konsekvenser. Ifølge arbejdskraftundersøgelsen har 33 procent af installationsbranchens virksomheder tilkendegivet, at de har opgivet ordrer i april måned på grund af mangel på arbejdskraft. Det er et lille fald i forhold til året før, men stadig et højt niveau, som dog stadig er langt fra udfordringerne i 2007, hvor det tilsvarende tal var helt oppe på 71 procent.

”Det nye er, at el- og vvs-virksomhederne nu påvirkes i stort set samme grad af manglen på arbejdskraft. Det skyldes især, at problemerne i vvs-branchen på dette område er mindsket i forhold til sidste år,” siger Tina Voldby og uddyber:

”Løsningen for mange virksomheder er i højere grad at invitere nye faggrupper – især ufaglærte, udenlandsk arbejdskraft og medarbejdere med lange videregående uddannelser – inden for i forsøget på at skaffe de krævede medarbejdere. Det er også et udtryk for, at branchen udvikler sig i en retning, hvor der er brug for et større udvalg af kompetencer for at leve op til kundernes krav. En opgave, virksomhederne altså er klar til at løfte,” siger Tina Voldby.