I disse dage modtager en del af Norlys’ gaskunder acontoopkrævninger for næste afregningsperiode. Her er prisen pr. m3 gas 23,24 kroner, mens prisen var 11,06 kroner i den seneste acontoperiode, som Norlys har udsendt.

– Gasprisen sætter i øjeblikket rekord på rekord, og det er virkelig kedelige rekorder. De høje priser skyldes flere ting. Udbuddet af gas er faldet drastisk, blandt andet fordi Europa lige nu kun får en fjerdedel af den gas fra Rusland, som vi fik på samme tidspunkt sidste år, siger Christian Ruhe, der er kommerciel direktør i Norlys’ energiforretning.

Dertil kommer de usikkerheder, som krigen i Ukraine medfører. Markederne frygter, at Rusland lukker helt for gassen, og det får prisen på gas til at stige yderligere.

For Norlys’ kunder betyder den højere acontopris i gennemsnit en merudgift på omkring 3.800 kroner for acontoperioden, der dækker cirka en fjerdedel af det årlige gasforbrug.

– Mange forbrugere er i forvejen pressede over de stigende priser, og derfor er vi også kede af, at vi er nødt til at sende væsentligt højere regninger ud til vores kunder. Den gaspris, vi opkræver af kunderne, afspejler den pris, som vi kan indkøbe gassen til. Selvom kunderne oplever stigende gaspriser, betyder det altså ikke, at vores energiforretning tjener flere penge på gassen, siger Christian Ruhe.

Fire gange om året opkræver Norlys gaskunderne acontobeløb. Acontobeløbet bestemmes ud fra kundens forventede forbrug og den forventede gaspris i perioden. Gasprisen fastsætter Norlys ud fra, hvad gassen bliver handlet til på gasmarkedet.

– De store udsving på gasmarkedet i øjeblikket gør det ekstra svært at forudsige, hvad gasprisen bliver. Acontoprisen er vores bedste bud på, hvad gasprisen bliver de kommende måneder. Når vi hæver acontoprisen, er det for at minimere risikoen for, at kunderne får en stor efterregning, når vi laver årsopgørelser. Ender gasprisen med at blive lavere, får kunderne naturligvis pengene tilbage ved årsopgørelsen, siger Christian Ruhe.

Samtidig med at gaspriserne er rekordhøje, går vi fyringssæsonen i møde. Norlys har derfor lavet en liste af fornuftige sparetips.