Der er afholdt generalforsamling i AO Johansen, der var ikke de store overraskelser.

Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt, herunder udbetaling af udbytte på i alt DKK 15 pr. aktie a nominelt DKK 10. Udbytte udbetales på såvel præferenceaktier som stamaktier.

Følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Henning Dyremose, Michael Kjær, Erik Holm, Preben Damgaard Nielsen og Niels A. Johansen.

På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som næstformand.

Og så blev PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som ny revisor for selskabet.

Der blev foretaget lidt vedtægtsændringer, blandt andet at bestyrelsen fremover får fleksibilitet til at bestemme, hvorvidt generalforsamlingen skal afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.