Tekniq har udarbejdet en fortrinlig bog om vandinstallationer.

Bogen starter med at fastslå, at hver dansker bruger 110 liter vand i døgnet.

Den autorisede vvs-installatør er i bund og grund kundens eneste garanti for, at alle installationer i boliger, daginstitutioner og industrivirksomheder er sikre, lovlige og af høj kvalitet.

En forudsætning, for at den autoriserede vvs-installatør fortsat kan smykke sig med titlen som det sikre vands garant er, at vvs-arbejdet også i fremtiden udføres med faglig stolthed og som godt håndværk.

Håndbogen “Bedre installationer”, som den nye bog heder,  indeholder en gennemgang af en række vvs-tekniske problemstillinger, som fra tid til anden kan volde problemer for den udførende.

Formålet med bogen er at give et hurtigt overblik over de særlige problemstillinger, der knytter sig til materialevalg, korrosion, tilbagestrømning, sikkerhedsventiler, teknisk isolering mm.
Den slutter med en særdeles god tjekliste, som er god at have med, når arbejdet skønnes færdigt.