Godt begyndt, men ikke fuldendt. Det er kort sagt reaktionen hos TEKNIQ Arbejdsgiverne oven på dagens præsentation af en grøn skattereform, som ifølge regeringen og de øvrige aftalepartnere fra Venstre, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti skal være med til at sætte fart på den grønne omstilling. Men aftalen bringer ikke svarene på, hvilke rammer virksomhederne har efter 2022.

”Det er godt at se, at regeringen og de øvrige partier bag aftalen ikke kun opfinder puljer til specifikke formål, men i stedet bakker de grønne ambitioner op med konkret handling uden at hæmme danske virksomheders arbejdsbetingelser i den globale konkurrence,” siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal, og uddyber:

”Det er afgørende, at danske virksomheder har langsigtet klarhed over, hvilke økonomiske rammer de skal arbejde indenfor i forbindelse med den grønne omstilling. Danske el-, vvs- og metalvirksomheder er centrale spillere, når det gælder om at gennemføre den grønne omstilling. De fleste tekniske løsninger og kompetencer eksisterer allerede, så hvis politikerne skaber de rigtige skattemæssige rammer, skal vi nok levere de nødvendige faglige kompetencer – herunder et stort antal lærlingeaftaler,” siger han.

Troels Blicher Danielsen ærgrer sig til gengæld over, at man ikke her og nu har været i stand til at sammensætte en egentlig CO2-afgift. I stedet har man valgt at nedsætte en ekspertgruppe, som skal stå for forarbejdet til, hvordan en dansk model for en flad CO2-afgift kan se ud. Et forarbejde, der forventes at køre i 2021 og 2022. Derefter skal afgiften indfases fra 2023.

”Retningen er sat, men det er surt, at man ikke evner på den korte bane at sammensætte CO2-afgiften, som er den mest retfærdige motivationsfaktor, når vi skulle fordele regningen for den grønne omstilling. Men når det nu er så vanskeligt at få indført i praksis, må vi i første omgang tage til takke med en ekspertgruppe,” siger Troels Blicher Danielsen.