Ny rapport anslår, at der er mulighed for at skabe 383.000 job i elinstallationsbranchen i Europa frem mod 2030 ved at satse mere helhjertet på tre vedvarende nøgleteknologier. Ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne vil det ikke mindst kræve politisk handlekraft at forløse det jobmæssige potentiale.

Den grønne omstilling handler ikke kun om miljømæssige forbedringer. Den rummer også et enormt jobpotentiale. Ifølge en ny rapport fra EuropeOn, den europæiske brancheorganisation for elinstallatører, kan der blive skabt cirka 383.000 arbejdspladser i elinstallationsbranchen ved at satse på tre centrale grønne teknologier: Solcelleanlæg på tage, batterier til oplagring af den energi, solcellerne producerer, og ladestandere til elbiler.

Derudover kan man skabe yderligere 270.000 arbejdspladser ved at sætte yderligere gang i renoveringen af bygningmassen i Europa.

”Det svarer meget godt til det billede, vi har af elinstallationsbranchen som en helt central spiller i den grønne omstilling. Der er i høj grad tale om bundne opgaver, som vi skal igennem for at sikre den grønne omstilling. Men skal potentialet forløses, er der behov for en bred politisk indsats. For det første skal man styrke udbredelsen af de grønne teknologier, der dokumentérbart er nogle af de mest effektive midler, når vi vil have størst mulige CO2-reduktioner for pengene,” siger Troels Hartung, chefkonsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, som repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal, og uddyber:

”Derudover er der brug for, at flere finder vej til erhvervsuddannelserne. For vi har brug for at uddanne flere faglærte, hvis vi skal komme i mål med den grønne omstilling.”

Behov for faste rammer

I rapporten ”Powering green jobs growth with electrical contractors” opfordrer EuropeOn til, at EU-potitikerne øger indsatsen for at styrke det grønne fokus under genrejsningen af økonomien i kølvandet på coronakrisen.

”Vi har allerede gennem længere tid italesat vigtigheden af at skabe langsigtede, stabile rammebetingelser for eksempelvis opsætningen af de private solcelleanlæg, som ellers har været inde i noget af en rutsjebanetur de senere år. Den usikkerhed, det har skabt på markedet, har haft stor negativ betydning for bl.a. bygningsejernes lyst til at investere i denne type anlæg,” vurderer Troels Hartung og fortsætter:

”Fremtidens energisystem gør det nødvendigt med en effektiv sektorkobling mellem industri, boliger og energiproduktion, og hvis det skal kunne lade sig gøre, er det igen afgørende at fokusere på rammebetingelserne.”

De mange potentielle arbejdspladser, der omtales i den nye rapport, handler udelukkende om jobs i elinstallationsbranchen og medregner altså ikke eventuelle medfølgende jobgevinster i andre tilknyttede brancher.