COP27 i Egypten er nu overstået, og resultatet er på flere områder et tilbageslag for global klimahandling. Målet om at holde temperaturen på maks 1,5 graders opvarmning bliver sværere og sværere, fordi man spilder endnu et år uden de nødvendige tiltag og implementeringer.

“Den endelige aftale er på drivhusgasreduktionssiden blot en gentagelse af aftalen fra sidste års klimatopmøde i Glasgow. Det er utroligt kritisk, at der ikke er nævnt udfasning af fossile brændsler i aftalen, altså klimakrisens årsag. Flere af papirets smuthuller er desuden ikke blevet lukket. Til gengæld er EU og USA nu, efter pres fra de udsatte lande, gået med til at etablere en fond som skal hjælpe landene på frontlinjen af klimakrisen,” siger Mette Susgaard fra Den Grønne Ungdomsbevægelse.

Aktivisterne hæfter sig især ved, at udfasning af fossile brændsler på trods af flere drøftelser under forhandlingerne ikke en del af aftalen:

“Selvfølgelig skulle det være skrevet ind, at fossile brændsler skal udfases, da videnskaben siger, det er fuldkomment afgørende for at begrænse opvarmningen til 1,5 grad. Det er virkelig en kæmpe skuffelse, at coppen ikke viser vilje til at bane vejen til flere konkrete reduktioner. Fossile brændsler var ellers et diskussionspunkt flere gange, hvor blandt andet Indien åbnede op at “nedfase” olie, kul og gas. Det er en stor skuffelse, at vi nu står uden noget som helst. Vi frygter, at det er de 636 fossillobbyister, der har været tilstede på COP, som har haft en finger med i spillet,” siger Halfdan Skadborg Hansen fra Den Grønne Ungdomsbevægelse.

Ifølge International Energy Agency, IEA, skal globale emissioner toppe hurtigst muligt og senest i 2025 for at undgå temperaturstigninger på over 1,5 grader. Derudover skal emissionerne halveres i 2030 sammenlignet med 2019 og gå i nettonul i 2050:

“I forhold til drivhusgasreduktioner, så fremgår det af aftalen, at man skal forsøge at nå en temperaturstigning på maksimalt 1,5 grader. Aftalen anviser dog ikke den tilstrækkelige indsats. Vi er tæt på 2025, hvor globale udledninger skal toppe, og det var nu man skulle vise vejen for de mange nødvendige tiltag på klimafronten for at nå dette mål. Teksten om arbejdsprogrammet, der skal hjælpe sektorer til at omstille sig, blev af lande som Kina så udvandet, at det er uklart, om det reelt leverer noget. Samtidigt er der igen sprogbrug, der antyder, at emissioner fra kul kan “reduceres” ved hjælp af usikre fremtidige teknologier. Det er undskyldninger for lande som Saudi Arabien til at blive ved med at udvinde olie og bidrage til yderligere klimakatastrofe,” siger Mette Susgaard fra Den Grønne Ungdomsbevægelse.

Ifølge IPCC er 3 mia. mennesker sårbare overfor klimakrisens konsekvenser. Dette års COP startede derfor med en sejr, da tab og skader kom på dagsordenen efter markant pres fra det globale syd og civilsamfund:

“- Diskussion om tab og skader har taget et kvantespring på denne COP. Det er en sejr, at vi nu anerkender, at nogle lande ikke længere kan tilpasse sig ud af klimakrisen, men skal have økonomisk hjælp til at håndtere naturkatastrofer accelereret af klimaforandringer. Men det er skræmmende, at vi ikke gør noget mere ved udledningerne, for selv den største og bedste L&D fond er kun en lappeløsning, hvis vi ikke holder 1,5 graders målet i live,” siger Selma de Montgomery fra Den Grønne Ungdomsbevægelse

På COP27 har civilsamfundets indflydelse været stærkt begrænset. Praktiske udfordringer i form af hotel- og madpriser har gjort det svært for civilsamfundet at være tilstede på COP’en, og det egyptiske formandskabs intimiderende overvågning af aktivister har skabt utrygge rammer for aktioner og demonstrationer på konferencen.

“En del af årets skuffende resultat kan måske tilskrives de markant ændrede forhold for civilsamfundet på COP. Valget af Egypten som værtsland har gjort det svært for aktivister og NGO’er at presse forhandlingerne ved brug af typiske værktøjer som aktioner og massemobiliseringer. Det er farligt at undervurdere folkets indflydelse. I Glasgow var hundredetusinder var på gaden sidste år, og det kunne mærkes helt ind i forhandlingslokalet. Det paradoksalt, at forhandlinger der omhandler vores fælles klode, udelukker civilsamfundet i en sådan grad. Dem som skal leve med konsekvenserne af det som forhandles, burde også have en stemme på COP. Det har alle lande et ansvar for at sikre,” siger Selma de Montgomery fra Den Grønne Ungdomsbevægelse