Tivoli har indgået en elkøbsaftale med Better Energy, hvor Tivoli aftager grøn strøm fra en ny solcellepark på Lolland.

Ved udgangen af 2023 bliver Tivolis elforbrug forventelig dækket af vedvarende energi. Tivolis kommende elkøbsaftale bakker op om Danmarks nationale mål om at reducere CO2 udledning.

Tivolis direktør, Susanne Mørch Koch, siger om den nye elkøbsaftale:

”Med den nye aftale tager vi et vigtigt skridt i forhold til at nedbringe vores CO2-udledninger. Vi er glade for, at den nye elkøbsaftale kommer det danske elnet til gavn, samtidig med, at aftalen bidrager direkte til Danmarks nationale mål om at reducere CO2 udledning.”  

Tivoli har indtil nu dækket sit elforbrug med køb af grønne certifikater på vedvarende vindenergi, men forlystelseshaven tager nu skridtet videre med indgåelsen af elkøbsaftalen, som nedbringer Tivolis CO2 udledning, og sikrer, at der bliver produceret ny grøn energi til det fælles danske elnet.

Better Energy siger om samarbejdet med Tivoli:

”Tivoli er et vartegn i København og bliver med den nye aftale om at aftage strøm fra en Better Energy solcellepark en industrileder, der er med til at bane vejen for at flere virksomheder kan drive deres aktiviteter med ny og additionel vedvarende energi”, forklarer Rasmus Lildholdt Kjær, adm. direktør i Better Energy og fortæller, at dialogen med Tivoli har været båret af et ønske om at skabe reel forandring:

”Tivoli har med sin plads midt i København og sin plads i mange danskeres hjerter mulighed for at inspirere andre til handling. Og handling nu og her er dét afgørende parameter for om vi når vores klimamål i Danmark.”

Tivolis direktør Susanne Mørch Koch, siger yderligere om aftalen:

”Vi har foretaget et omfattende CO2-regnskab over Tivolis klimaudledning. Nu er vi i gang med CO2-reduktionsindsatser mht. vores brændstof- og energiforbrug, hvor den nye elkøbsaftale er et skridt på rejsen. Vi vil fortsat løbende se på initiativer, som kan bidrage til at nedbringe energiforbruget”.