– Det er afgørende at få løst vand- og klimakrisen. Vores planet og kommende generationer afhænger af det. Som en virksomhed, der kan spille en vigtig rolle, ser vi det som vores pligt at handle, siger Mads Nipper, CEO, Grundfos.

I Grundfos Strategy 2025 introducerer virksomheden en ambition om at blive klimapositiv og at reducere sit C02-aftryk med 50 procent i 2025 sammenlignet med niveauet i 2008. Grundfos vil også hjælpe sine leverandører med at reducere deres C02-aftryk. Derudover er ambitionen at reducere virksomhedens eget vandforbrug med 50 procent i 2025 sammenlignet med forbruget i 2008.

– Og det er kun, når vi taler vores egen forretning. Vi udvider vores område, og ud over at handle bæredygtigt internt, vil vi også intensivere vores indsats i de omkringliggende samfund, siger Mads Nipper.

Hen imod 2030 vil Grundfos hjælpe med at skaffe rent vand til 300 millioner mennesker, som i dag ikke har adgang til det, og gennem intelligent ressourceforvaltning spare 50 milliarder kubikmeter ferskvand.

– Alt i mens vil vi fortsat rykke grænserne for energieffektive pumper og sikre, at hver eneste nye pumpe, der bliver installeret, forbruger mindre elektricitet end den pumpe, den erstatter. Vi vil også udvikle og forbedre digitale løsninger, hvoraf nogle er helt nye. Det skal være med til at opfylde vores ambitioner, siger Mads Nipper.

– Vi kan ikke gøre det alene. Vi må samarbejde med leverandører, kunder og partnere for at gøre ambitionerne til virkelighed. Vi kan kun nå i mål sammen. Og vi skal handle nu, konkluderer Mads Nipper.