Regeringen har en ambitiøs målsætning om, at Danmark skal mindske sin udledning af drivhusgas med 70 procent i 2030 i forhold til 1990. Det skal gøres muligt med hjælp fra 13 klimapartnerskaber, der blev præsenteret på Marienborg onsdag eftermiddag. Samtidig blev Mads Nipper præsenteret som formand for klimapartnerskabet for produktionsvirksomhed.

På rette spor
Sektoren, der får Mads Nipper som formand, rummer al produktion med undtagelse af fødevarer-, beton- og teglindustrien. Industrien rummer Danmarks tredjestørste potentiale for reduktion af udledningen af drivhusgasser – kun overgået af landbrug og transport.

– Siden 1990 er produktionsvirksomhedernes udledning af drivhusgasser halveret i Danmark. Det er den udvikling, vi skal drive videre – vi skal blot være endnu mere ambitiøse. Vi skal stille endnu højere krav til os selv og turde gå forrest og udvikle langsigtede løsninger, siger Mads Nipper og fortsætter:

– Vi skal være visionære og skabe innovative løsninger til gavn for alle, og det kan vi kun, hvis regeringen, industrien, sektorerne og arbejdsmarkedets parter samarbejder på tværs. Samtidig skal vi favne bredt og sikre involvering af såvel virksomheder, som fagbevægelse og andre interessenter.

Mange danske virksomheder fremstiller allerede produkter og løsninger, der bidrager til at sænke energiforbruget og CO2-udledningen, og dem vil Mads Nipper arbejde for at få udbredt yderligere – både herhjemme og i resten af verden. På den måde kan den danske industri også være med til at fremme den globale indsats for klimaet.

Naturligt samfundsansvar
Mads Nipper repræsenterer selv en virksomhed, der med sine energieffektive produkter og løsninger gør en væsentlig forskel for klimaet, og som har tradition for at tage ansvar i forhold til resten af samfundet. For ham er det derfor helt naturligt at takke ja til det nye hverv som formand for regeringens klimapartnerskab for produktionsvirksomhed.

– Som virksomheder er vi en del af samfundet, og Danmarks udfordringer er derfor også vores udfordringer. Gennem et bredt samarbejde med politikere, erhvervslivet og fagbevægelsen kan vi udvikle grønne løsninger, som er socialt afbalancerede, og som kan sikre arbejdspladser, velfærd og velstand i fremtiden, siger Mads Nipper.

Som formand for klimapartnerskabet for produktionsvirksomhed er det hans ansvar at udarbejde en køreplan, der kan vise vejen for sektorens CO2-reduktioner frem mod 2030.