Rehva, den europæiske VVS tekniske forening, har udarbejdet et dokument – en guide om Corona.

Dokumentet er udarbejdet af førende forskere i Rehva-regi.

Dokumentet opsummerer REHVA`s råd om drift og brug af bygningstjenester i områder med coronavirus (COVID-19)-udbrud. Formålet er, at forhindre spredning af COVID-19 ud fra HVAC eller VVS-relaterede faktorer.

Nedenfor er guiden beskrivelse af to sandsynlige transmissionsveje og en tredje mulig vej

Transmissionsruter

Vigtigt for enhver epidemi er smittestoffets transmissionsveje. I forhold til COVID19 er standardantagelsen, at følgende to transmissionsruter er dominerende:

* via dråber (dråber / partikler udsendt ved nys, hoste eller tale) og

* via overflade- kontakt (hånd-hånd, hånd-overflade osv.).

En tredje transmissionsrute, der får mere opmærksomhed hos videnskaben er den fækal-orale rute. Den fækal-orale transmissionsvej for SARS-CoV-2-infektioner genkendes implicit af WHO i seneste tekniske orientering af 2. marts 2020. I dette dokument foreslår de som forsigtighedsforhold at skylle toiletter med lukket låg. Derudover foreslår de, at man undgår tørret afløb i gulve og andre sanitære anordninger ved regelmæssigt at tilføje vand (hver 3. uge afhængigt af klima), så vandlåse fungerer korrekt.

Dette er i tråd med nogle observation under SARS 2003-2004-udbruddet:

”åbne forbindelser med kloaksystemer syntes at være en transmissionsrute i en boligblok i Hong Kong (Amoy Garden).”

Det er kendt, at skylletoiletter skaber fortættet luft, der indeholder dråber og dråberester, når toiletter skylles med åbne låg. Og vi ved, at SARS-CoV-2-vira er blevet påvist i afføringsprøver (rapporteret i nye videnskabelige artikler og af kinesiske myndigheder). Derudover blev der for nylig rapporteret om en sammenlignelig hændelse i et lejlighedskompleks (Mei Hus).

Konklusionen er derfor, at de fæces-orale transmissionsveje ikke kan udelukkes som transmissionsruter.

 

: