Halvdelen af danske skoler er kritiske

Dårligt indeklima, CO2 over 1.000 ppm i næsten halvdelen af danske skoler.

Ja, det betyder dårligere indlæring , men også en udfordring til børn og læreres helbred.

Det er totalt uacceptabelt, at niveauet ligger så højt.

For højt ligger det.

I DTU`s seneste undersøgelse fra 2016 var 47 % af skolerne ikke ordentligt ventilerede.

Flovt.