EU er klar, branchen presser på, men Erhvervsministeren nøler.

Det er situationen omkring kampen for fair markedsvilkår for danske virksomheder.

Mads Graves, direktør, TEKNIQ Arbejdsgiverne og Thomas Søby, cheføkonom, Dansk Metal er på banen og siger:

” Vi skal have fair konkurrence, vi råber  nu, da den kinesiske stat støtter og favoriserer mange kinesiske virksomheder, der med staten i ryggen underbyder danske og europæiske virksomheder.”

De fortsætter:

“Som modsvar til den kinesiske statsstøtte har EU lagt told på en række kinesiske produkter. Et godt eksempel er stål, som EU har lagt en anti-dumping-told på. Det har sådan set virket, men det har samtidig betydet, at kineserne er begyndt at producere færdigbehandlede stålprodukter som f.eks. vindmølletårne, som EU ikke har lagt told på. Den unfair kinesiske konkurrence lægger et hårdt pres på de europæiske vindmølletårnproducenter, hvoraf  ere allerede er gået konkurs. Hvis ikke det samme skal overgå danske producenter, er det nødvendigt, at danske politikere kommer på banen nu.

Med sine 75 mia. kr. i eksportværdi er energiteknologi en vigtig eksportvare for Danmark. Regeringen har ambitioner om, at tallet skal stige yderligere. Den ambition deler vi. Skal det lykkes, er det dog nødvendigt, at der sikres fair konkurrence for danske virksomheder i Danmark og EU.

EU-Kommissionen har i Børsen tidligere udtalt, at den “er klar til at beskytte EU-selskaber, der lider som følge af unfair handelspraksis”, men kun hvis den danske stat anmoder om det. Det har Rasmus Jarlov (K) indtil videre afvist. Hvis danske arbejdspladser skal sikres, er det nødvendigt, at erhvervsministeren går aktivt ind og forsvarer fair og lige konkurrence.”

Kom på banen, hr. Erhvervsminister.