Selvom havvind er nyt i USA, kan det blive centralt i omstillingen til vedvarende energi i USA, og det amerikanske marked for havvind er i rivende udvikling.

Og det er store penge, som er på spil over de næste 10 år. 500.000 millioner eller 500 milliarder.

En række stater på den amerikanske østkyst har forpligtet sig til allerede i 2030 at have mere end 15 gange så meget havvind, som Danmark har i dag. Nu besøger en række ledende politiske repræsentanter fra de amerikanske østkyststater Danmark for at lære og lade sig inspirere af danske erfaringer.

”Klimakampen kræver, at vi får de store udledere som Kina og USA helhjertet med på vognen. Som pioner og verdensleder inden for havvind er Danmark helt oplagt til at hjælpe de amerikanske stater i deres arbejde med grøn omstilling. Danmark er beviset på at klima, arbejdspladser og vækst kan gå hånd i hånd”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Staterne New York, New Jersey, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Virginia, Maine og Connecticut har forpligtet sig til at opføre 20 gigawatt havvind frem mod 2030. Til sammenligning er den nuværende danske kapacitet 1,3 gigawatt havvind. Dette tal stiger til 1,7 gigawatt havvind med indvielsen af Horns Rev 3 i næste uge.

Den samlede pris for projekterne i USA forventes – som nævnt -at blive omkring 500 mia. kr., og det forventes, at projekterne vil blive bygget lokalt, men gøre brug af partnerskaber med udenlandske leverandører. Danske virksomheder har allerede fået godt fat i det amerikanske marked og har for nyligt vundet en række større havvindprojekter på den amerikanske østkyst.

Omstillingen af de amerikanske energimarkeder mod mere vedvarende energi er gået hurtigere, end de fleste havde forestillet sig, og havvind på den amerikanske østkyst ser ud til at blive et centralt element i denne omstilling. Det gør området rigtig interessant for danske investorer og leverandører med den rette ekspertise”, siger Christian T. Skakkebæk, Senior Partner i Copenhagen Infrastructure Partners.

Besøget varer i 4 dage og udover besøg på danske produktions- og havnefaciliteter, mødes repræsentanterne med den danske vindbranche ved konferencen ’Supply Chain Conference – U.S. Offshore Wind’, der sætter fokus på specifikke forretningsmuligheder på det amerikanske havvindsmarked.

”Konferencen og besøget er en vigtig del af myndighedssamarbejdet mellem USA og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Udenrigsministeriet og Energistyrelsen fra dansk side, der har fokus på grøn omstilling. I USA er deres fokus særligt havvind og energieffektivitet med det formål på sigt at afsætte flere danske energiløsninger”, siger Susanne Hyldelund, Direktør for The Trade Council – Udenrigsministeriet.