Danmark skal have tre nye havvindmølleparker, der hver især bliver blandt verdens allerstørste. Den første af disse parker skal levere grøn strøm allerede fra midten af 20erne, og Energiforligskredsen har nu besluttet, at den enten skal opføres i Nordsøen ud for Ringkøbing eller ved Krigers Flak ud for Sjællands østkyst.

Ingeniørvirksomheden Cowi har gennemført en finscreening af fire områder i de danske farvande, som nu er blevet indsnævret til to, og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) vil nu indlede en dialog med de kommuner, der støder op til de udpegede områder, for at sikre lokal involvering i den kommende havvindmøllepark.

”Det er vigtigt at sikre lokal involvering. En havvindmøllepark bidrager med vækst og arbejdspladser lokalt, og møllerne kommer meget langt ud på havet, men de kan ses i klart vejr. Det er derfor rigtig vigtigt for mig, at vi får inddraget kommuner i processen med at finde den bedste placering til den nye havvindmøllepark,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Senest i slutningen af marts 2019 skal beslutningen om den kommende havvindmølleparks placering træffes, så udbuddet kan komme i gang i juni.

Stort potentiale

Med Energiaftalen besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker i Danmark frem mod 2030. Hver af disse parker bliver på minimum 800 megawatt, hvilket kan levere strøm til cirka 800.000 danske husstande.

De tre parker bliver klart de største i Danmark, og de vil også høre til sværvægterne på verdensplan. Samtidigt er det forventningen, at havvind om få år kan produceres uden statslig støtte, så danskerne kan få mere vedvarende energi for pengene.

”Med de to mulige placeringer er vi med til at skubbe havvind i retningen af støttefrihed. Det understreger det enorme potentiale i havvind – ikke bare i Danmark, men i hele verden,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Den første af energiaftalens tre havvindparker skal nettilsluttes mellem 2024 og 2027.