Herning Vand vil arbejde for at sikre, at vigtig viden om forsyningens distributionsnetværk bliver let tilgængelig. For eksempel hvor ventiler er placeret, og om de er åbne eller lukkede.

Distributionsnetværket er blevet udbygget gennem tiden, og denne tilgang har derfor været en udfordring for forsyningsselskabet. Det kan være svært at opretholde et fuldstændigt overblik over et voksende distributionsnetværk baseret på viden hos enkeltpersoner.

Af og til har forsyningsselskabets bestræbelser på at finde oplysninger om specifikke ventiler og brandhaner i distributionsnetværket været tidskrævende, fordi kun få enkeltpersoner har kendt deres status og nøjagtige placering. Herning Vand har derfor besluttet, at driften skal systematiseres, og har startet processen med at sektionere vandforsyningsnettet. En del af denne proces består af digitalisering og indsamling af data fra kritiske punkter i forsyningsnettet.

Data fra IoT-enheder baner vejen for effektivitet

Herning Vand har igangsat udviklings- og strukturplanlægning for hele distributionsnetværket i Herning kommune. Forsyningsselskabet søgte teknologiske løsninger til vandforsyningen og har indgået et samarbejde med AVK Smart Water omkring montering af positionsindikatorer på udvalgte skydeventiler og montering af brandhanedæksler med alarmfunktion på udvalgte brandhaner.

”Grundlæggende er formålet at få så meget data som muligt fra systemet og bruge det til både drifts- og planlægningsformål,” siger Mads Riber Rasmussen, projektleder hos Herning Vand. Han tilføjer: ”Vi ønsker at være i stand til at se hele vores forsyningsnet og se den faktiske driftsstatus for vores vigtigste ventiler og brandhaner. Derfor har vi indgået et samarbejde med AVK Smart Water.”

Unik indsigt forbedrer beslutningsprocesserne 

Ventiler og brandhaner spiller en væsentlig rolle i vandforsyningen. Nogle er vigtigere end andre, og det kan påvirke vandspild, evnen til at levere rent og sikkert drikkevand og den generelle drift af vandforsyningen, hvis status for disse er ukendt. Ventiler, der ikke er helt åbne eller helt lukkede, kan give uoverensstemmelser mellem måleraflæsninger og det faktiske forbrug, og kan også påvirke trykket hos forbrugeren.

Herning Vand oplevede en specifik situation, hvor et vandværk pludselig havde et ekstremt højt vandforbrug uden at kende årsagen til det. Det kunne enten være en større lækage eller en brandhane, der blev åbnet i tilfælde af brand. Den vagthavende medarbejder måtte ringe rundt for at finde ud af, hvad der foregik. En tidskrævende opgave, der kunne have været undgået med digitale enheder til alarmering og registrering af ventilernes og brandhanernes status.

”Du kan ikke holde øje med alle komponenter hele tiden – distributionsnetværket er simpelthen for stort,” siger Mads Riber Rasmussen og fortsætter, ”men med positionsindikatorer på vores ventiler får vi en alarm, hvis en ventil åbnes eller lukkes. Vi kan også løbende overvåge ventilernes faktiske driftsstatus på kritiske punkter i forsyningsnettet.”