Hillerød er et besøg værd 6.-7.juni 2019, når Spildevandsteknisk forening holder årsmøde i byen.

Og der er lige netop nu åbnet for tilmeldinger på foreningens hjemmeside.

Både program og udstilling har altid haft en høj værdi for de, som beskæftiger sig med områderne omkring spildevand og spildevandsteknologi.

Udstillingen holdes traditionen tro om fredagen, så det bliver i år den 7.juni 2019. Foreløbig er der 121 udstillere. Det foregå i Solrødgård Klima- og Miljøpark – nærmere bestemt i tilslutning til Hillerøds nye, overdækkede centralrenseanlæg.

Torsdagens spændende faglige program er beskrevet nedenfor:

Torsdag den 6. juni 2019

Kl. 13.00 Fagligt seminar begynder

13.00 – 14.00 Lokalplan for Solrødgård
Hvordan Hillerød Forsyning og Hillerød Spildevand arbejder med at sikre en ny godkendelse
for Solrødgårds Klima- & Miljøpark efter at klagenævnet ophævede lokalplan med tilhørende
miljøkonsekvensrapport i marts 2018
v. Preben Boock, projektleder, Hillerød Forsyning

Symbiose Hillerød
Hvordan en række aktører – for at opnå væsentlige økonomiske, trafikale og miljømæssige
fordele –samtænker de ekstraordinære og store anlægsprojekter, der følger af en forventet
vækst af befolkningstallet på 20 % fra 2015 til 2025.
v. Søren Støvring, Adm. direktør, Hillerød Forsyning
Pause 15 min.

14.15 – 15.15 Verdensmål og planetære grænser – hvordan gør vi dem relevante for vandsektoren?
Hvordan man kan bruge De Planetære Grænser i beslutningsprocesser på vandområdet,
så man på tværs af traditionelle fagligheder (vandforsyning, afløb, spildevandsrensning,
klimatilpasning) kan holde fokus på de processer, der faktisk absolut bidrager mest.
v. Hjalte Sørup, lektor, DTU

Værktøj til mål af verdensmål i projekter
Hvordan man ved hjælp af verdensmålene kan konkretisere sin vision om bæredygtighed,
herunder sammenhængen mellem bæredygtighed og verdensmålene, og hvordan man kan
skabe overblik over verdensmålene og konkretisere bidragene til verdensmålene.
v. Lea Ravnkilde Møller, projektleder, Orbicon

15.30 – 17.00 Digitalisering i vandsektoren, hvad er perspektivet for spildevandsområdet?
Hvilke muligheder, barrierer og relevante udviklingsprojekter er der inden for de tre
hovedområder – ledelse, driftschef, field staff? Hvordan arbejder branchen videre herfra?
v. Henrik Dissing, specialkonsulent, Miljøstyrelsen
Teknologi storm
Kunstig intelligens, energi, overvågning, robotter…
Kritisk tilgang til digitalisering og brug af data
i forhold til Smart City.
v. Nikolaj Sonne, journalist, Danmarks Radio
i FrederiksborgCentret