Holland har gjort klimaminister Dan Jørgensen glad. 1 milliard investeres i Danmark.

2027 vil hele den danske elproduktion komme fra vedvarende energikilder. Det kræver mere vedvarende energi og åbner mulighed for at udvikle nye klimaløsninger baseret på grøn strøm.

Regeringen har konkret foreslået at etablere to energi-øer samt at satse på udvikling af nye teknologier, der gør det muligt at bruge den grønne strøm i flere dele af samfundet. Den hollandske investering skal bruges til at etablere storskala Power-to-X-anlæg i Danmark, for at udvikle teknologier til at lagre og omdanne grøn strøm til grønne brændstoffer til lastbiler, skibe og fly.

”Det her er en enorm vitaminindsprøjtning til den grønne omstilling. Aftalen giver os i omegnen af hele 1 mia. kr. til udviklingen af fremtidens grønne teknologier. Vi skal udnytte de store mængder grøn strøm fra energiøerne til meget mere end vi er vant til. Det kan enten være til lagring eller som brændstof i lastbiler, fragtskibe og fly. Det kommer til at gøre en mærkbar forskel for klimaet”, siger klimaminister Dan Jørgensen.
Der etableres en statslige pulje, som skal støtte etableringen af power-to-x anlæg på i alt 100 MW. Det er mere end fem gange så meget kapacitet som det største anlæg, der findes i verden i dag. Holland er langt fremme i forhold til brintproduktion, mens Danmark er langt på vind. Danmark og Holland har allerede et samarbejde på energiområdet, så den nye aftale er et naturligt næste skridt.
”I Danmark har vi et rigtig godt udgangspunkt for udvikling af Power-to-X. Vi har betydelige vindressourcer, et velfungerende energisystem og stærke erhvervskompetencer. Holland har meget stor erfaring med brintproduktion. Partnerskabet er ikke kun en unik mulighed for at finansiere nogle af vores grønne ambitioner, det vil også styrke det internationale samarbejde og videndeling på området”, siger klimaminister Dan Jørgensen.
”Jeg sætter stor pris på, at Danmark går forrest i den grønne omstilling, herunder særligt inden for hydrogen. Den dansk-hollandske aftale er udtryk for vores fælles grønne ambitioner, som vi også fremover vil arbejde sammen om. Jeg vil gerne takke Dan Jørgensen for samarbejdet,” siger den hollandske klimaminister Eric Wiebes.
Aftalen hjælper samtidig Holland med at opfylde deres EU-mål for vedvarende energi i indeværende år 2020. EU-reglerne giver nemlig mulighed for, at Danmark, der overopfylder sit mål for vedvarende energi, kan hjælpe Holland med at opfylde sit mål. Til gengæld investerer Holland massivt i udviklingen af grøn teknologi i Danmark.
Den konkrete udformning af projektet og den tilskudsordning der skal administrere midlerne fastlægges på et senere tidspunkt, og vil blive drøftet med Holland, ligesom den endelige udmøntning afhænger at forhandlinger med Folketingets partier.
Aftalen omfatter også en såkaldt Memorandum of Understanding, der dækker energiområdet generelt og sikrer tættere bilateralt samarbejde inden for bl.a. fjernvarme, energieffektivisering og havvind.
Fakta:
• Power-to-X-projektet
• Projektet forventes at få en samlet kapacitet på ca. 100 MW.
• Elektrolyseanlæg til produktion af brint findes i dag globalt kun i demo-størrelser under 20 MW.
• Projektet skal hjælpe med at afdække storskalafordele og reducere produktionsomkostninger for grøn brint.
• Samarbejdsprojektet om PtX er en opfølgning på regeringens forslag om klimahandlingsplan om energi og industri.

Aftalen med Holland
• Danmarks EU-mål for vedvarende energi er 30% i 2020. Fremskrivningen viser, at andelen af vedvarende energi i 2020 vil være 41%.
• EU-reglerne giver mulighed for statistiske overførsler af VE-andele fra et land, der overopfylder sit mål til et land, der ikke når sit mål.
• Kommissionen opfordrer til statistiske overførsler, for at sikre en omkostningseffektiv udbygning af vedvarende energi, der tager hensyn til landenes forskellige geografiske forudsætninger og muligheder.
• Holland slipper ikke for at leve op til EU-målet om vedvarende energi. Ifølge EU-reglerne må landene i årene 2021-2030 ikke falde under deres 2020-mål.
• Holland er er i gang med en offensiv grøn omstilling: hollandske VE-andele stiger med mere end 10 pct. hvert år og Holland forventer at overopfylde deres 2030 VE-mål. Holland har desuden planlagt en stor udbygning med bl.a. havvind og brint.