Varmesektoren kan omstilles hurtigt og med teknologier, som allerede findes i dag. Det var hovedkonklusionen i en rapport fra Aalborg Universitet (AAU) om Danmarks fremtidige varmesektor.

Rapporten, som kaldes Varmeplan Danmark 2021, og anvender den nyeste viden om energiforbrug, overskudsvarme og teknologi som grundlag for at vurdere potentialer og balancer mellem fx individuel opvarmning og opvarmning med fjernvarme. Udarbejdelsen af planen er sket i samarbejde med Danfoss, Grundfos og Innargi, der er A.P. Møller Holdings geotermiselskab.

Hovedanbefalingerne i rapporten er:

1) Det er fortsat afgørende, at vi satser på energibesparelser i vores bygninger. Over en tredjedel af verdens samlede energiforbrug og 40% af CO2-udledningerne kommer fra bygninger. Energirenoveringer af bygningsmassen er en vigtig brik i den grønne omstilling, hvis det skal ske mest effektivt og hurtigt.

2) Fjernvarmen skal udbygges. For det er fjernvarmen, der er den økonomisk mest fordelagtige vej til omstilling af varmesektoren. Udbygningen skal ske i takt med, at vi nedlægger naturgas og oliefyr og nye byområder opstår. Rapporten indeholder kort, der præcist viser, hvor udbygningen bør foregå i store byer og byområder som Holbæk, Gentofte, Horsens, Vejle, Ringsted, Holstebro, Viborg og Birkerød-området.

3) Uden for de udbyggede fjernvarmeområder bør varmen i fremtiden komme fra individuelle varmepumper.

4) Der er store potentialer for geotermi og overskudsvarme i Danmark. Og begge VE-varmekilder skal sættes meget mere i spil i fremtiden, hvis omstilling skal være effektiv – miljømæssigt og økonomisk.

Opgaven kan løses, men det skal gøres rigtigt

AAU-professor Brian Vad Mathiesen, som er en af hovedkræfterne bag Varmeplan 2021, glæder sig over de positive takter i rapporten, men understreger samtidig, at det er både økonomisk og miljømæssigt afgørende, at opgaven gribes rigtigt an:

− Nu er der en plan. Men at føre den ud i virkeligheden kræver både planlægning og de rette politiske rammevilkår. Derfor er det et vigtigt budskab fra os, at alle kommuner bør udarbejde en strategisk varmeplan, der ser på fjernvarmeudvidelse og på, hvilke varmekilder der skal anvendes i fjernvarmen. Og så skal politikerne og myndighederne kigge på rammevilkårene, så energibesparelser og brugen af overskudsvarme og geotermi bliver det oplagte. Vi skal den klogeste vej til målet – både økonomisk og miljømæssigt,” siger Brian Vad Mathiesen.

Detaljerede data til grund for rapporten

Syv detaljerede GIS-analyser kortlægger varmemarkedet ned til den enkelte bygnings forbrug og placering i sammenhæng med det potentiale for overskudsvarme, der er fra 9235 konkrete danske virksomheder. GIS-analyserne bruges også til at vurdere potentialet for udvidelse af fjernvarmenettet.

Flere end 1000 time for time-analyser af energisystemet undersøger balancen mellem forsyning og forbrug og viser, hvor potentialet for fjernvarme med geotermi og overskudsvarme er økonomisk og ressourcemæssigt mest optimalt.

Varmesektoren er ikke undersøgt isoleret, men som en del af et komplekst integreret energisystem, som det vi i fremtiden kigger ind i.

Samarbejde med Danfoss, Grundfos og Innargi

Danfoss, Grundfos og Innargi har støttet udviklingen af Varmeplan Danmark 2021. Om planen siger:

Lars Tveen, Koncerndirektør i Danfoss:

”Denne rapport fra Aalborg Universitet viser en plan, der gør det muligt at handle allerede i dag. De nødvendige løsninger findes. Det eneste, vi mangler, er politisk vilje og de rette investeringer til at sætte gang i denne del af den grønne omstilling. Fokus på energieffektivt, digitalisering og øget brug af overskudsvarme er både økonomisk og teknisk den rette vej at slå ind på, hvis vi vil reducere energiforbruget og CO2 udledningen,” siger Lars Tveen, koncerndirektør for regioner i Danfoss.

Carsten Østergård Pedersen, Head of District Energy i Grundfos:

”Der kan sættes skub i den grønne omstilling med tekniske og digitale løsninger, som vi allerede kender i dag. Varmeplan Danmark fra Aalborg Universitet viser, at det kan ske både hurtigt og økonomisk fordelagtigt med fjernvarmen – f.eks. ved at udnytte den overskudsvarme fra industrier og datacentre som ellers ville gå til spilde. Det er nødvendigt at tænke på tværs af sektorer for at få den mest energieffektive og grønne varme”

Samir Abboud, adm. direktør for Innargi A/S

”Den seneste tids omtale af priser på gas og el har givet os en påmindelse om, hvor vigtigt det er, at vi løser omstillingsopgaven effektivt og klogt. Vi har manglet en samlet plan for varmesektoren og vel at mærke set i sammenhæng med resten af energisystemet. Det har vi fået nu. Og jeg glæder mig selvfølgelig over, at fjernvarme bl.a. baseret på mere overskudsvarme og mere geotermi, vurderes så fordelagtigt mange steder set i et økonomisk og miljømæssigt perspektiv. Når rammevilkårene er på plads, skal vi bare i sving”