Plast-Lines regnskab for 2023 er imponerende.

Fremgang i bruttofortjeneste på 26% til 69,8 mio. kr.

De opgiver ikke omsætning, men hvis der skydes på ca. 20% i DB, ender vi på et skud på ca. 350 millioner.

De har fået en enkelt mere ansat, så de nu er oppe på 24 ansatte. Trods dette er personaleomkostningsstigningen moderat, idet stigningen kun er 0,5 mio. kr. til 10,7 mio. kr.

Det giver et resultat på 55,7 mio.kr. i overskud.

Wow.

Lidt overraskende er de finansielle udgifter steget til 1,1 mio. kr. mod 210.000 kr. i 2022 regnskabet.

Lageret er på 61,3 mio. kr. en stigning på 4,8 mio. kr. og udestående hos kunder er også steget med 6,1 mio. kr. til 38,4 mio. kr.

En del af årsagen hertil er den øgede aktivitet.

Gennem de sidste 4 år er udbetalt mellem 20 og 30 mio. kr. i udbytte til ejerne, men i 2023 er udbyttet 0,00 kr.

Sammenlignes bruttofortjeneste med konkurrenterne er dette tal for Plast-line 2,9 mio. kr. pr. medarbejder. Imponerende igen.

Konkurrenter ligger nede omkring 1 mio. pr. medarbejder. Nogen over, nogen under.

Imponerende Plast-Line igen, igen igen.