Medens Sverige har været i fokus på skovbrande, har der også været krise på vandforsyningssiden.

Det er især Skåne, som har været ramt af den tørre sommer og dermed manglende vand.

Værst ramt har været det populære ferieområde Torekov ved kysten i det nordvestlige Skåne.

Dagens VVS har besøgt området og kunne konstatere, at tilstanden er gået fra “Akut til alvorlig”.

Afdelingschef i vandforsyningen AnnaKarin Johansson fortæller, at det er vigtigt at spare på vandet for at det skal kunne række til hele sommeren.

I Torekov har situationen været så alvorlig, at der har måtte sættes tre store vandbeholdere op med drikkevand, der der næsten ikke var mere vand i hanerne.

Forbruget har været meget større end det, som kan produceres.

I første week end i juli måned oplevedes et usædvanligt stort vandforbrug. Dette i kombination med at to af vandforsyningspumperne stod af gav  krisestemning i Skånes vandforsyning.

Men via imponerende information i presse og på hjemmeside er det lykkedes, at få borgere og især turister til at forstå situationens alvor. Og det er vandselskabet NSVA, som står bag krise styringen.

NSVA er et fællesselskab af 6 kommuners vandforsyning og levere drikkevand til 230.000 borgere.

NSVA har fulgt udviklingen time for time, har opdateret og sat krav og har så informeret igen.

Blandt andet betød den manglende pumpedrift, at man var i tvivl om drikkevandskvaliteten, og der blev indført forbud mod at drikke vandet. Alt drikkevand skulle koges. Efter et par dage blev forbuddet ophævet, da drikkevandsprøver viste, at vandkvaliteten var i orden.

Under hele processen har borgerne været informeret flot.

Ja, selv borgerne er gået i gang med at markedføre, at man skal spare på vandet.

På facebook-siden “det sker i Skåne” opfordrer borger hinanden til at spare på vandet.

Som en skriver “man skal være stolt af sine gule græsplæne”.

Krisen er foreløbig løst. Teknik og information har været løsningen.