På trods af en samlet tilbagegang i antallet af optagne på landets studier, ser det ud til, at erhvervslivets store efterspørgsel på ingeniører er blevet hørt. Det mener formanden for Ingeniørforeningen, IDA Thomas Damkjær Petersen på baggrund af årets tal fra Den Koordinerede Tilmelding.

Den største stigning ses på civilingeniøruddannelserne, hvor 197 flere studerende er optaget i år end i 2017, svarende til en stigning på 7 procent. Optaget på diplomingeniøruddannelser er steget med 114 personer, svarende til en stigning på 4 procent.

”Det er god melding, at der fortsat er en stigning i optaget på ingeniøruddannelserne, for der bliver brug for dem. Beregninger fra den teknologiske alliance Engineer the future slår fast, at der kommer til at mangle 10.000 STEM-kandidater i 2025, og heraf der mangle 6.500 civil- og diplomingeniører,” siger han.

IDAs formand havde dog gerne set større optag på både it-uddannelserne og på de naturvidenskabelige uddannelser, da prognosen for disse områder heller ikke ser for lyse ud.

”Beregningerne fra Engineer the future viser, at Danmark kommer til at stå med en mangel på 3.500 naturvidenskabelige kandidater i 2025, og efterspørgslen på it-uddannede er større end nogensinde. Her er det ærgerligt, at 3 procent færre er blevet optaget på de naturvidenskabelige uddannelser, og det at der kun er en begrænset stigning på 1 procent på it-området trods en stor søgning. Det er ikke sikkert, at det vil være nok til at imødekomme erhvervslivets behov i fremtiden,” siger Thomas Damkjær Petersen.

.