Det er Skanderborg Forsynings højeste prioritet at sikre rent drikkevand til forbrugerne, samtidig med at de forbedrer deres serviceniveau på brandhaner. Derfor besluttede de at indlede et samarbejde med AVK Smart Water.

Generelt er det svært for forsyningen at have overblik over, om brandhanerne i området bruges, hvornår de bruges, eller hvem der bruger dem. Brandhanerne må kun anvendes af brandmyndighederne eller vandforsyningen, men uautoriseret brug er tidligere blevet opdaget. Det er dog svært for forsyningen at afgøre, om der er tale om vandalisme af brandhanerne eller decideret tyveri fra dem. Uautoriseret brug er ikke alene ulovligt; det udgør også en risiko for forurening af drikkevandet.

“Skanderborg Forsyning forsøger altid at reducere hændelser, der kan påvirke drikkevandet negativt. Derfor var det vigtigt for os at finde en løsning, der kan indikere, hvor længe en brandhane har været inaktiv, da det kan påvirke vandkvaliteten. Derudover vil vi også gerne reducere uforklarlige vandtab, der forekommer i netværket”, siger driftschefen i Skanderborg Forsyning.

IoT skal sikre en effektiv og sikker vandforsyning

Skanderborg Forsyning ønskede en intelligent løsning, der kan monitorere brandhanerne i deres forsyningsnet og dermed reducere – og ultimativt helt eliminere – uautoriseret brug.

AVK Smart Water udviklede VIDI Cap-løsningen, der gør det muligt at monitorere, hvor og hvornår brandhanerne bliver brugt, og hvor længe de eventuelt ikke har været i brug. Løsningen består af en IoT-enhed monteret i brandhanens dæksel. Dermed kan enheden sende et radiosignal til en Cloud-platform, når dækslet åbnes.

“En IoT-baseret løsning giver forsyningerne mulighed for pålidelig og omkostningseffektiv monitorering af forsyningsnettet og giver endvidere mulighed for at reagere, når et dæksel på en brandhane åbnes”, forklarer AVK Smart Waters business development director.

Fordele og unikke muligheder

Teknologien bag AVK Smart Waters VIDI Cap-løsning giver utallige fordele og unikke muligheder for forsyningsselskaberne. Den kan ikke blot monitorere, om dækslet er åbent eller lukket; den kan også monitorere, hvor længe det er siden, at en brandhane har været i brug. Denne information er vigtig fx i forbindelse med gennemskylning af ledningsnettet, da stillestående vand udgør en risiko for bakterievækst og forurening af vandet.

Løsningen vil også gøre det muligt for Skanderborg Forsyning at informere forbrugerne, når brandhanerne er i brug. Dette kan nemlig nogle gange påvirke vandets farve på grund af jern og mangan.

“Der følger mange muligheder og fordele med IoT-løsningen, og den vil helt sikkert forbedre vores serviceniveau og hjælpe med at sikre, at vi kan levere rent drikkevand til vores forbrugere”, siger driftschefen.

Fremtidens brug af IoT-løsninger i vandforsyningen

AVK Smart Water og Skanderborg Forsyning har testet løsningen med gode resultater, og Skanderborg Forsyning planlægger nu næste skridt i digitaliseringen af de 80 brandhaner i deres forsyningsnet.

AVK Smart Water ser frem til at fortsætte vores samarbejde med Skanderborg Forsyning for at sikre vandforsyningen og kvaliteten af drikkevandet i Skanderborg: “Fremtiden og digitaliseringen af forsyningsnettet bringer mange spændende projekter for AVK Smart Water, og vi ser frem til at byde flere IoT-enheder velkomne til VIDI-løsningen”.