Den internationale vandskole, der blev afholdt her i august i Låsby med 46 studerende blev en succes.

Deltagere fra hele verden mødte op og var kreative i to uger.

Baggrunden for skolen er det faktum, at næsten en milliard mennesker igennem dagen er uden adgang til rent drikkevand, og inden for de næste to minutter dør mindst et barn af en vandbåren sygdom på grund af utilstrækkelig vandforsyning og sanitet. Problemer, der kun stiger, når befolkningen og kravene stiger. Mere end 80 procent af det verdensomspændende producerede spildevand udledes direkte i naturen uden nogen forudgående behandling, mens rengøringsprocessen alene kunne bruges til at producere vedvarende energi – noget som mere end 2,5 milliarder mennesker har ingen eller begrænset adgang til.

Disse dystre scenarier er imidlertid langt fra virkeligheden i Danmark, hvor meget avancerede vandsystemer og energiproducerende spildevandsanlæg har gjort landet til en global frontløber, når det kommer til vandforvaltning. At overveje disse enorme kontraster førte til en idé hos AVK; en sommerskole, hvor studerende fra hele verden bliver introduceret til teknologierne og tankerne bag dansk vandforvaltning. En skole, der fokuserer på at forberede de studerende til at løse nogle af dagens og morgendagens massive ressourceudfordringer.

11. august ankom 46 tilmeldte personer til Låsby, klar til at deltage i den første nogensinde Water Summer School, der tilbød værdifuld indsigt i, hvordan globale vandressourcer skal styres effektivt. Eleverne var en blanding af repræsentanter fra ministerier, virksomheder og offentlige institutioner og af studerende på bachelor, master og ph.d. niveauer. De ankom til Låsby fra Spanien, Finland, Litauen, Indonesien, USA, Slovakiet, Malaysia, Sydafrika, Portugal, Indien, Italien, Norge og Tyskland.

Sommerskolen er oprettet sammen med Aarhus Universitet, Aarhus Universitetscenter for vandteknologi, Grundfos, Kamstrup, DHI, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A / S, NIRAS, Aarhus University School of Engineering, AquaGlobe, I-GIS og Aarhus Vand. Alle disse vil deltage i den intensive to-ugers undervisning, der bidrager med deres særlige ekspertiseområde.

I sidste uge afleverede de studerende deres afsluttende arbejde på Aarhus Universitets webportal, før de endelig præsenterede deres løsninger for et lille udvalg fredag ​​eftermiddag.

Ved målstregen har blandingen af ​​guidingsteori støttet af semi-praktiske opgaver vist sig at være en meget succesrig måde at planlægge en sommerskole på – både for de studerende og de involverede danske virksomheder.

At bevæge sig væk fra ”silo-mentalitet”
Hele ideen med kurset har været at fremhæve vigtigheden af ​​at tænke bæredygtighed i hvert eneste trin i planlægningen af ​​vandforvaltning. Da eleverne fik overdraget deres specifikke opgaver, som var specifikke for det tematiske spor, de havde valgt, var det ingen forudsætning, at grupperne skulle konsultere hinanden på tværs af sporene. I tråd med kursusbegrebet kom det naturligt for grupperne at sikre sig, at deres løsning faktisk var mulig, og at alle punkter i kæden blev overvejet. Nogle gjorde det ved at planlægge projektmøder med andre grupper for at indsamle og fremhæve den vigtigste viden. Som en af ​​eleverne forklarer:

”Vores opgave er specifik for grundvandet, men hvis vi skal overveje at implementere en bestemt løsning, kan vi ikke bare planlægge at bore brønde her og her og pumpe så meget vand op; vandet skal distribueres, så vi er også nødt til at vide, hvad kundens krav er, og så videre. Vi er nødt til at kende hele cirklen. ”- Shane Carrohan, Ph.D. studerende på DTU Miljø.

Sådan forvandles affaldsstrømme til værdistrømme
Denne måde at overveje den ‘fulde cirkel’ omfattede også til at overveje hele samarbejdet mellem industrier i et område for at sikre, at processer bygges og optimeres på den mest bæredygtige måde. Som et eksempel præsenterede en af ​​grupperne en ‘Future Industrial symbiosis’, hvor et spildevandsrensningsanlæg blev analyseret i forhold til den lokale landbrugs- og garvningsindustri, og de mange måder, de kan drage fordel af hinanden.

Smart vandforbrug og databaserede beslutninger
En anden gruppe overvejede spørgsmålet om flodding vs vandmangel. For at undgå forurening kan regnvand opsamles gennem infiltrationsgrøfter og opbevares i et opbevaringsbassin, klar til brug i perioder med vandmangel. Desuden kan vandet ved hjælp af et afløb, vandkraftværk generere elektricitet til pumpen, der senere vil føre den hen til det, hvor den kan bruges. For at optimere vandforvaltningen delte gruppen deres by op i distriktsmåleområder. På denne måde var de i stand til at styre trykket i vandnetværket og få et lækagedetekteringsprogram. Dette gjorde det muligt for dem at reducere de mistede indtægter med 64%, dækkende et 13% nedskæring i vandtab og næsten en 50% reduktion i det gennemsnitlige vandtryk. Lær mere om denne teknik her .

Fokuseret indsats og vigtig feltindsigt
Denne videnudveksling på tværs af forskellige emner inden for vandsektoren og introduktionen til så mange af de store danske virksomheder, der er involveret, nævnes som en af ​​hovedårsagerne til at deltage i kurset. Shane nævner også den unikke beliggenhed i Låsby; en lille by i hyggelige og smukke omgivelser, men med begrænset underholdning inden for kort rækkevidde. Dette bød på store muligheder for at socialisere og netværke, og der blev ikke spildt tid på transport. En god match, da kursusplanen var meget intensiv, så dette gjorde det muligt for de studerende at forblive inden for denne ‘boble’ af læring.

Shane, der fandt kurset, mens han søgte online, beskriver, hvordan han valgte kurset, da det var det eneste tilgængelige, der indeholdt flere felter, det var en komplet ‘pakke’ inklusive bolig, transport osv., Og forklarer yderligere: “Jeg vil anbefale det baseret på kursusindholdet, uanset om du allerede har erfaring inden for det specifikke valgfelt, men også fordi du får praktisk erfaring inklusive introduktion og træning i dvs. relevante softwareprogrammer. ”

Læring af hinanden
De studerende ankom fra alle dele af verden, hvilket bragte en masse værdi til vidensdelingsprocessen. Ifølge Shane var de forskellige kulturelle baggrunde en enorm gevinst for gruppearbejdet og bidrog med så mange synspunkter i både produkt- og løsningsvalget, som ellers ville være gået glip af; såsom overvejelser om specifikke miljøindstillinger, beskyttelse mod tyveri af produkter og så videre. Dette understreger også det faktum, at de involverede virksomheder også vinder meget på et kursus som dette, hvor deres løsninger og produkter ses og analyseres fra flere vinkler.

Fredag ​​aften tildelte udvalget præmier for den mest innovative idé, det bedste teamwork og det bedste samlede forslag til de givne opgaver.