Isen hæver sig – og det er overraskende – og det er positivt nyt.

Det er et internationalt forskerteam, – blandt andet fra DTU Space og Ohio University, der er kommet med de nye spændende forskningsresultater fra det lille område Amundsen Sea Embayment på Antarktis.

Blandt forskernes konklusioner er, at det lille Amundsen-område, som kun udgør 4% af den samlede iskappe, er ansvarlig for 25% af stigningerne i verdenshavene.

Forskerne har fundet ud af, at Amundsen-området ligger under hav-niveau. Det betyder, at når havvand trænger ind under isen, smelter denne nedefra.

Samtidig har forskergruppen målt at området hæver sig. Største målte stigning er 4,1 cm om året.

Landhævningerne vil stabilisere iskappen på Antarktis, mener forskergruppen.

Ydermere har Valentina Baretta`s beregninger indikationer om hævninger på 10-12 cm om året – om hundrede år .