Et nyt stort DTU-ledet projekt skal demonstrere det største batteri tilsluttet elnettet i Danmark. Batterier spås en afgørende rolle i forhold til at sende kraftværkerne på pension.

I over 100 år har traditionelle kraftværker forsynet samfundet med elektricitet. Energikilderne har været fossile brændstoffer som kul, olie og gas. Selvom Danmark er et af de lande, som har en høj andel af vedvarende energikilder som sol og vind integreret i vores elnet, er kraftværkerne stadig i brug. De er nemlig stadig en vigtig brik i energisystemet i forhold til at sikre en stabil forsyning af el.

“Men batterilagringssystemer udviser stort potentiale i forhold til at overtage de opgaver, som nu bliver løst ved hjælp af kraftværkerne,“ siger Hashemi Toghroljerdi. DTU elektro  som leder det nye projekt kaldet BOSS (BOrnholm Smartgrid Secured- by grid connected battery systems). Projektet har netop modtaget en bevilling på 19 mio. kr. ud af et budget på 30 mio. kr fra Energistyrelsen.

De næste fire år vil BOSS-projektet udvikle og demonstrere et avanceret batterilagringssystem med en kapacitet på 1MWh/1MW. Batteriet bliver det største af sin art i Danmark.

“Vores mål er at udvikle og demonstrere, hvordan man kan bygge og betjene et innovativt batterilagringssystem – nøglen til fremtidens intelligente energisystem. Og de erfaringer, vi gør os, vil sikre Danmark plads i fortroppen, når det kommer til bæredygtige energiteknologier,” siger leder af styrekommitéen for BOSS-projektet, lektor Chresten Træholt fra DTU Elektro.

Bornholm er en unik testzone
Bornholm blev valgt som testzone, fordi øens infrastruktur er en miniatureudgave af det danske elsystem. Derudover kan elforsyningen til øen foregå både i ø-tilstand og tilkoblet Sveriges elnet.

“Det er unikt at have mulighed for at undersøge elnettets stabilitet med og uden batteriet koblet på – og i både fastlands- og ø-tilstand. Det gør, at BOSS-projektet er blandt meget få projekter i verden, som undersøger stabiliteten af fremtidens intelligente bæredygtige elnet, hvor man kombinerer vedvarende energikilder med batterier,” siger Seyedmostafa Hashemi Toghroljerdi.