Kalundborg Forsyning har fået mulighed for at tilbyde ca. 20 danske renseanlæg at få testet deres spildevand for medicinrester, og få et tjek af hvad der skal til, hvis de også skal kunne rense for sådan nogle stoffer.

Det er senest med rapporterne fra CWPharma projektet dokumenteret, at forurening med medicinrester er et meget stort problem i Østersøen. EU har gennem Interreg/Baltic Sea programmet støttet undersøgelserne, hvor Kalundborg Forsyning har udført test med deres full-skala ozonanlæg. Resultaterne var så gode, at Kalundborg Central Renseanlæg permanent renser spildevandet for medicinrester.

Kalundborg Forsyning er blevet nationalt kontaktcenter i EU projektet CWPharma 2 og formidler kontakten til Berlin Vands kompetencecenter, der udfører analyserne. Analyserne betales af EU programmet Interreg Baltic Sea.

Det vil være en fordel at få en spredning så både de store renseanlæg og nogle mindre er med til at udtage prøver, og at vi opnår repræsentation rundt om hele Kattegat-Østersø-området.

Hvis man vil høre mere om denne mulighed så kontakt:
Senior Projekt Chef Preben Thisgaard, Kalundborg Forsyning
prth@kalfor.dk – tel 2151 0999.