Dagens VVS har nu involveret justitsminister Søren Pape Poulsen i de manglende svar fra Klagenævnet for udbud.

Justitsministeren er blev stillet 2 konkrete spørgsmål om, hvem man klager til hvis en offentlig virksomhed ikke overholder udbudsloven.

Derudover er han blevet spurgt om, hvilke myndighed, der skal give aktindsigt i en konkret mangeårig overtrædelse af loven.

Dagens VVS har taget udbuds-eksempler op med mærkelig point-fordeling, med kommuner og forsyner, som ikke udbyder.

Mange virksomheder bruger mange timer, dage, ja måske måneder på udbud. Det skal ikke afgøres ved tilfældigheder. Eller afgøres ved dårlige udbud. Det skal afgøres ved en fair konkurrence.

Det er til gavn for alle i det danske samfund.

Det kræver fair spil.

Og forsyninger, som sjusker eller ikke overholder loven, skal stå til regnskab.

Hvem sørger for det i Danmark, Hr. Justitsminister.

EU har tidligere sagt til Dagens VVS, at de har kompetence til at gå ind i de enkelte medlemslande baseret på presseinformationer mm.

Men senest, hvor Dagens VVS spurgte konkret til en forsyning i Danmark, blev der henvist til Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet blev kontaktet og ringede til Dagens VVS – som tidligere beskrevet i Dagens VVS – anonymt op, og ville ikke gøre noget i den konkrete sag.

Det er – som billedet til denne artikel viser – op bakke med relevante svar, men nu er bolden spillet ind i justitsministeriet.