Ny bestyrelse, ny formand og to dages interessant og underholdende program om vand og sundhed. Det er, hvad omkring 500 vandfolk mødes om, når DANVA holder årsmøde torsdag og fredag.

DANVA Årsmøde 2022 løber af stablen 19. og 20. maj i Comwell Copenhagen Portside. Her skal medlemmerne torsdag den 19. maj vælge ny bestyrelse og ny formand, efter foreningens mangeårige formand sidste år meddelte, at han ikke stiller op til valget i 2022. 24 kandidater fra vandselskabernes bestyrelser og ledelser har meldt deres kandidatur til 15 pladser i bestyrelsen.

Efter generalforsamling og valg til bestyrelse er Klima-, Energi-, og Forsyningsminister Dan Jørgensen programsat som en af de to hovedtalere på DANVAs årsmøde.

Teamet for DANVAS Årsmøde 2022 skal sætte lys på, at vand er afgørende for opretholdelsen af danskernes sundhed.

“Vores medlemmer driver en af Danmarks mest livgivende og livsbevarende samfundssektorer. Deres historie bygger ligefrem på liv og helbred. Derfor er vi kede af, at vores regulering fokuserer på, at vand er en handelsvare. For vand er meget mere end en pose kartofler eller havregryn. Udover at have betydning for miljø- og klimaindsatser, så er vand også afgørende for sundhed. Når vores sundhed er truet af miljøfarlige stoffer, smitsomme og vandbårne sygdomme og/eller livsstilrelaterede sygdomme, så er det vigtigt, at vi har en forståelse for den sammenhæng”, siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Ingen sundhed uden forsyningssikkerhed

DANVAs hovedopgave i disse år er dialogen med Folketingspolitikere og embedsmænd om revisionen af vandsektorloven, heri spiller Forsyningssekretariatets meget høje effektiviseringskrav til sektoren en væsentlig rolle.

“DANVAs medlemmer har allerede effektiviseret for mange mia. kr. for at holde priserne nogenlunde i ro. Samtidig er man lykkedes med at have skruet op for serviceniveauet, og man leverer meget mere end for blot ti år siden. Det har der været forskellige løsninger til. En af dem har helt sikkert været at låne penge, og vi har set, at vandselskabernes gældsætning vokse voldsomt. Med den forestående revision af vandsektorloven fokuserer man tilsyneladende på en endelig udhuling af vandselskabernes økonomiske grundlag og råderum. Bliver tankerne fra embedsværket til virkelighed, vil selve forsyningssikkerheden af vand i Danmark kunne komme i fare, frygter vi,” siger Carl-Emil Larsen og understreger, at sundhed uden forsyningssikkerhed ikke er mulig.

Debatter med Kåre Quist

Vand og sundhed bliver på årsmødets førstedag torsdag 19. maj debatteret i to sessioner, styret af Kåre Quist, der til daglig er studievært hos DR.

Fredagen står i klimaets tegn. DANVAs medlemmer arbejder i disse år på at sikre danskerne mod klimarelaterede regnskyl. Hvordan man gør det, også på tværs af kommunegrænser, kan deltagere blive klogere på, når NOVAFOS præsenterer deres tværkommunale klimatilpasningsprojekt ved Harrestrup å og om Harladsminde regnvandssø, som selskabet vandt DANVAs klimapris med i 2021.

Problemstillingen omkring Power-to-x er ligeledes programsat til om fredagen, inden Connie Hedegaard giver sit større perspektiv på Danmarks og verdens klimaambitioner og den lange rejse mod et klimaneutralt samfund i 2050.